Tag Archief van: vakbonden

Freelancers wijzen opdrachtovereenkomst Dutchview directie massaal af

Op 27 september jl. heeft FNV KIEM een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd voor de freelancers die voor Dutchview werken. Er is gesproken over de nieuwe Dutchview opdrachtovereenkomst. Dutchview wil deze overeenkomst standaard gaan gebruiken bij het contracteren van freelancers. De definitieve versie werd na uitvoerige toelichting unaniem door de freelancers afgewezen.

Actie FNV Kiem tegen bezuinigingen culturele sector

FNV KIEM heeft het initiatief genomen om alle vakbonden en beroepsverenigingen bij elkaar te roepen, omdat het in de wandelgangen in Den Haag maar blijft rondzingen dat de komende coalitie (VVD, CDA en PVV) rekent met een scenario waarin 220 miljoen (23%) bezuinigd zal gaan worden op de begroting van de kunstensector. Er is inmiddels een brede coalitie van verenigingen uit verschillende disciplines, waaronder de NBF.

CNV: toestand freelancers ‘onaanvaardbaar slecht’

Uit het onderzoek blijkt dat de loonontwikkeling sterk is achtergebleven…