Tag Archief van: opdrachtovereenkomst

Oproep voor aanmelding New Arrivals: Go Short Campus 2018

Schrijf je in voor de New Arrivals: Go Short Campus 2018! New…

Freelancers wijzen opdrachtovereenkomst Dutchview directie massaal af

Op 27 september jl. heeft FNV KIEM een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd voor de freelancers die voor Dutchview werken. Er is gesproken over de nieuwe Dutchview opdrachtovereenkomst. Dutchview wil deze overeenkomst standaard gaan gebruiken bij het contracteren van freelancers. De definitieve versie werd na uitvoerige toelichting unaniem door de freelancers afgewezen.