Tag Archief van: fondsen

D66 wil hulp voor Nederlandse film

D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft woensdagmiddag Kamervragen gesteld aan staatssecertaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de positie van de Nederlandse film.

Eurimages steunt drie Nederlandse coproducties

Drie Nederlandse films krijgen in totaal 640.000 euro aan Europese realiseringssteun. Dat is tijdens de vergadering van Eurimages in Luzern besloten (15-17 december 2010).

Transmedia-regeling: indienen voor 1 februari 2011

De tweede indiendatum voor aanvragen nieuwe regeling voor transmediale projecten over 60 jaar televisie is 1 februari 2011.

Filmfonds zet in op internationale uitbreng en intensievere ontwikkeling van Nederlandse speelfilms

Om de totstandkoming van betere filmplannen te stimuleren, creëert het fonds meer financiële ruimte in de ontwikkelingsfase van speelfilms zodat projecten zorgvuldiger worden voorbereid voordat ze in productie gaan. Het wordt mogelijk om een bijdrage voor een co-auteur en een scriptcoach aan te vragen. Ook de financiële middelen voor projectontwikkeling ten behoeve van de preproductie bij speelfilm worden uitgebreid.

Verslag NBF/DDG themamiddag ‘Alternatieve financieringsvormen: van documentaire tot animatie’

Hier kunnen NBF-leden na ingelogd te zijn het verslag downloaden van de NBF/DDG themammiddag 'Alternatieve financieringsvormen: van documentaire tot animatie', die plaatsvond op donderdag 25 november.

Drie nieuwe speelfilms ondersteund

De volgende films hebben een subsidietoezegging van het Filmfonds: Snorro (regie: Pieter Kramer), Chez Nous (regie: Tim Oliehoek) en Alleen maar nette mensen (regie: Lodewijk Crijns).

Mediafonds weekoverzicht 50

Door het Mediafonds gesubsidieerde programma's in de week van 11 tot en met 17 december 2010.

Drie films geselecteerd voor De Oversteek

Het Nederlands Fonds voor de Film, de VPRO, het CoBO fonds en het Mediafonds hebben drie filmplannen geselecteerd voor realisering in het kader van het project De Oversteek.

Alleen nog subsidie bij voldoende publiek

Culturele instellingen die te weinig publiek trekken, krijgen geen subsidie meer van het Rijk. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuws van het Filmfonds

Lees hier het nieuws van het Filmfonds van de afgelopen week.

Nieuwe regels Eurimages aanvragen

Bij Eurimages, het Coproductiefonds van de Raad van Europa, gaan op 1 januari 2011 een aantal nieuwe regels in.

Meer dan 100.000 mensen schreeuwen om cultuur

Het publiek heeft in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om van zich te laten horen: afgelopen zaterdag hebben in bijna 70 steden en dorpen meer dan 100.000 mensen geschreeuwd om cultuur. Hiermee hebben zij het kabinet laten weten dat zij het niet eens zijn met de buitenproportionele bezuinigingsmaatregelen die de culturele sector worden opgelegd.

NBF/DDG themamiddag ‘Alternatieve financieringsmogelijkheden: van documentaire tot animatie’ op donderdag 25 november

Op donderdag 25 november organiseren de NBF en DDG van 14:00-17:00 een themamiddag voor hun leden over alternatieve financieringsmogelijkheden van (documentaire)films. Aansluitend is er van 17:00-19:00 een borrel in de Escape Studio op het Rembrandtplein.

Barbara Visser wint de Mediafondsprijs Documentaire 2010

Gisteravond is in Pathé Tuschinski het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) officieel geopend met Stand van de sterren van Leonard Retel Helmrich. Voorafgaand aan de opening werd door de voorzitter van het Mediafonds Jacob Kohnstamm de winnaar van de Mediafondsprijs Documentaire bekend gemaakt. Barbara Visser ontving de prijs van €125.000 voor de realisering van haar filmplan C.K..

Rotterdamse Gemeenteraad stemt voor verhoging budget Rotterdam Media Fonds in 2011

De Rotterdamse gemeenteraad stemde tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen donderdagnacht in met alle moties van D66 die pleiten voor het behoud van een groot deel van de investeringssubsidie van het Rotterdam Media Fonds.