Tag Archief van: belangenorganisaties

Anna Pedroli tijdelijk directeur FPN

Anna Pedroli wordt de komende periode het nieuwe gezicht van Filmproducenten Nederland, de belangenvereniging van filmproducten.

De F van Speelfilmproducenten

De club wil voortaan ook producenten van televisiefilms, documentaires…

De F van Speelfilmproducenten

De Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) wil uitbreiden en schrapt daartoe de S van speelfilm uit haar naam. Dat heeft de algemene ledenvergadering unaniem besloten.

Nationale belangenvereniging voor cultuurconsumenten

Het behoud en de bloei van het Nederlandse culturele leven zijn het belang van Nederland en de miljoenen cultuurliefhebbers. Het is de hoogste tijd voor een vereniging die, onafhankelijk van de kunstensector en onafhankelijk van de overheid, opkomt voor dit belang. En daarom is op 3 november 2010 Publiek - Vereniging voor Cultuur, opgericht, een belangenvereniging van en voor cultuurliefhebbers.

Speech sectorbrede nieuwjaarsreceptie van 19 januari 2011

Hier kunt u de speech lezen die Robert Alberdingk Thijm schreef voor de sectorbrede nieuwjaarsreceptie, en die werd voorgedragen door Gijs Scholten van Aschat.

Sectorbrede nieuwjaarsreceptie 19 januari groot succes!

De sectorbrede nieuwjaarsreceptie die afgelopen woensdag 19 januari plaatsvond en werd georganiseerd door 11 partijen uit de filmsector was een daverend succes. Bijna 600 bezoekers wisten hun weg te vinden naar SMART Project Space.

Sectorbrede nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2011

Op woensdag 19 januari van 17:00-20:00 zal de sectorbrede nieuwjaarsreceptie 2011 gehouden worden in SMART Project Space, Amsterdam-West, waar alle NBF-leden van harte voor zijn uitgenodigd.

Marc van Warmerdam nieuwe voorzitter van de Nederlandse vereniging van speelfilmproducenten

Marc van Warmerdam (1954) is per 1 januari 2011 voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS). Naast filmproducent bij Graniet Film is hij producent en directeur van muziektheatergezelschap Orkater. In 1999 richtte Marc van Warmerdam Het Ketelhuis op in Amsterdam. Hier is hij tevens tot en met 2010 voorzitter geweest.

Actie FNV Kiem tegen bezuinigingen culturele sector

FNV KIEM heeft het initiatief genomen om alle vakbonden en beroepsverenigingen bij elkaar te roepen, omdat het in de wandelgangen in Den Haag maar blijft rondzingen dat de komende coalitie (VVD, CDA en PVV) rekent met een scenario waarin 220 miljoen (23%) bezuinigd zal gaan worden op de begroting van de kunstensector. Er is inmiddels een brede coalitie van verenigingen uit verschillende disciplines, waaronder de NBF.