Dit pakket helpt iedereen in de AV-sector bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Het geeft aan welk gedrag niet getolereerd en geaccepteerd wordt en dat daartegen wordt opgetreden. Slachtoffers mogen van iedereen verwachten dat ze gesteund worden door het uitdrukkelijk benoemen van grensoverschrijdend gedrag en mogen reken op de inzet van iedereen in het voorkomen en bestrijden ervan.