NBF
De NBF is opgericht in 1952 en is daarmee de oudste beroepsvereniging van film- en televisiemakers in Nederland. Vrijwel alle disciplines in de Nederlandse film- en televisie industrie zijn vertegenwoordigd. Sinds de oprichting is haar voornaamste doelstelling: het behartigen en bevorderen van de sociale en culturele belangen van de Nederlandse film- en televisieproductie en de daarbij betrokkenen. Daarnaast hecht de NBF veel belang aan het versterken van het contact tussen de leden, de overheid en de Nederlandse samenleving.

De overige doelstellingen van de NBF zijn individuele en branche-overkoepelende belangenbehartiging, educatie, serviceverlening en informatievoorziening. Door de jarenlange ervaring is er veel kennis en expertise opgebouwd. NBF-leden profiteren van hoge collectieve kortingen op verzekeringen en vele andere voordelen. Hiernaast organiseert de NBF op regelmatige basis netwerkgelegenheden en themabijeenkomsten die collega’s en concurrenten nader tot elkaar brengen en die de gelegenheid bieden kennis te maken met andere vakgebieden binnen de branche.

Het ledenbestand kent een grote diversiteit aan functies en werkterreinen. Er zijn zowel werkgevers/opdrachtgevers als werknemers/opdrachtnemers lid van de NBF. Daarmee biedt de NBF de mogelijkheid om binnen de vereniging gesprekken op gang te brengen en informatie uit te wisselen tussen de diverse werkterreinen en functies.

De NBF komt op voor jouw belangen
De NBF is zeer actief betrokken bij politieke gesprekken en onderhandelingen waarbij we ons sterk maken voor de positie van alle film- en televisiemakers.

De NBF is een servicebureau
Heb je vragen over contracten, auteursrecht of financiën? Of zoek je contactgegevens van iemand uit de film- en tv sector? Wij kunnen je verder helpen door je in contact te brengen met andere mensen uit ons brede netwerk van film- en tv-professionals.

De NBF regelt kortingen voor haar leden
Wij hebben regelingen getroffen met o.a. verzekeraars en juridische adviseurs die je tegen een gunstig tarief kunnen helpen. Daarnaast krijg je als NBF-lid korting bij verschillende bioscopen, festivals en op allerlei handige producten.

De NBF organiseert evenementen en filmavonden
Elke laatste maandag van de maand en tijdens de grote filmfestivals bieden wij een netwerkborrel met inhoudelijk programma over actuele zaken in de film en tv sector. Daarnaast organiseren we filmavonden met interessante nagesprekken met de makers.

De NBF biedt netwerkgelegenheden
Tijdens onze evenementen kun je in gezellige setting je oude en nieuwe collega’s en opdrachtgevers ontmoeten.

Aansluiten bij de NBF betekent deel uitmaken van een groot netwerk van mediaprofessionals.
Zo versterk je je positie als maker en blijf je zichtbaar voor collega’s.

De NBF heeft verschillende contributietarieven
Het lidmaatschap kan vooral qua verzekeringen zoveel voordeel bieden dat je je contributie er al snel uit hebt.

Algemene Voorwaarden van de NBF
Statuten en reglementen van de NBF