Nieuws van vakverenigingen

NVPI en FDN pleiten voor vrijwillige afspraken VOD vergoeding voor Nederlandse makers

NVPI en Filmdistributeurs Nederland (FDN) pleiten ervoor om de marktpartijen ruimte te geven voor het maken van goede vrijwillige afspraken over een VOD-vergoeding voor Nederlandse makers, en de uitvoering daarvan. “Breng juist makers, producenten en platforms bij elkaar en ga niet over tot een wettelijke vergoeding die de Nederlandse AV-sector niet sterker maakt.”, aldus NVPI […]

Covid protocol

Versie 9.2 COVID-19 Protocol AV-sector (23 maart 2022)

Vanaf 23 maart 2022 is versie 9.2 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector van kracht. Deze versie sluit aan bij de verdere versoepeling van de landelijke coronaregels. Het protocol vindt u HIER:https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html  Uitgangspunt zijn de algemene gezondheids- en hygiënevoorschriften:– blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft;– zorg voor goede ventilatie;– zorg voor goede handhygiëne;– hoest en nies in […]

NPO, RTL en Talpa sluiten zich aan bij Meldpunt Mores

RTL Nederland, Talpa Network hebben stappen gezet om tot een mediabreed convenant voor een veilige werkomgeving voor zowel makers, deelnemers als andere betrokkenen te komen. Het convenant kwam tot stand komen naar aanleiding van de misstanden bij The voice of Holland. Mores krijgt de rol van overkoepelend en onafhankelijk meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector. […]

Subsidie stimu­leert uit­gaven film­pro­duc­ties: €697 miljoen in zeven jaar

Voor iedere euro die het Filmfonds via het Netherlands Film Production Incentive toekent, wordt €4,22 uitgegeven aan productie in Nederland. De stimuleringsmaatregel heeft op die manier in de afgelopen zeven jaar €697 miljoen naar de Nederlandse filmindustrie laten vloeien. Dat blijkt uit de Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, die vandaag is […]

Voormalige medewerkers organiseren Wereldomroep-reünie

Bijna 10 jaar na het einde van De Wereldomroep willen voormalige RNW-medewerkers een reünie organiseren. Peter Veenendaal tracht met onderstaande oproep zoveel mogelijk oud-medewerkers uit te nodigen om naar de de reünie op zaterdag 21 mei in het oude Wereldomroep-gebouw te komen. OPROEP Beste Wereldomroepers. Nog heel even en het is alweer 10 jaar geleden […]

Update aankopen distributeurs Berlijn

Twee weken geleden publiceerde Holland Film Nieuws de aankopen van Nederlandse distributeurs op de European Film Market van Berlijn. Omdat toen verschillende distributeurs nog volop in onderhandeling waren, volgt hier een update. Dutch FilmWorks deed niet alleen goede zaken op de EFM. De distributeur had al eerder op de American Film Market van Santa Monica […]

Akkoord over nieuwe cao 2022-2023 omroeppersoneel NPO en RPO

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen zijn het met de vakbonden NVJ, FNV en CNV eens geworden over een nieuwe cao voor het omroeppersoneel. Mede dankzij de steun vanuit de achterban van deze drie vakbonden kan er een handtekening worden gezet onder een cao-akkoord dat zorgt voor een structurele loonsverhoging voor alle werknemers […]

Signe Zeilich-Jensen blikt terug als consulent jeugdfilm

Signe Zeilich-Jensen nam eind 2021 afscheid als consulent jeugdfilm bij het Filmfonds. Ze houdt een pleidooi voor films van kwaliteit voor álle kinderen.‘Ik heb mezelf beloofd om nooit te vergeten hoe het is om een kind te zijn’. Bertien Minco interviewde Zeilich-Jensen en samen kijken ze terug. Lees het verslag hier: Signe Zeilich-Jensen blikt terug […]

Acteur-docent Hugo Metsers be­schul­digd van machts­mis­bruik

De Nederlandse film- en tv-wereld kan zich opmaken voor een volgend #MeToo-schandaal. Acteur Hugo Metsers, tevens oprichter van de Film Acteurs Academie Amsterdam, wordt door tientallen oud-studenten beschuldigd van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een publicatie van de Volkskrant. In een reactie op de onthullingen van de Volkskrant zegt Metsers zijn opleiding nu aan te passen […]

Covid 19 protocol versie 9.0 voor de audiovisuele sector van kracht vanaf 18 februari

Vanaf 18 februari 2022 is versie 9.0 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector van kracht. In dit bericht wordt uitgelegd hoe het protocol zich verhoudt tot de landelijke coronamaatregelen en welke aanpassingen zijn doorgevoerd.In de afgelopen twee jaar heeft het COVID-19 Protocol ervoor gezorgd dat er veilig en verantwoord doorgewerkt kon worden. De pandemie is […]

AV-Agenda

Sectorbreed

Elk departement in de audiovisuele sector heeft inmiddels een eigen vakvereniging. De NBF gelooft in samenwerking; een film of av-productie maak je immers niet alleen, maar met een hele keten. Alleen gezamenlijk kan deze sector een krachtig signaal geven naar fondsen en overheden om de werkomstandigheden en financiering in de sector te verbeteren.

Om sectorbrede samenwerking te verbeteren organiseert de NBF onder meer de Sectorbrede Nieuwjaarsreceptie. De NBF neemt deel aan het sectoroverleg en zet zich in om av-makers te informeren over relevant nieuws en aankomende events via deze website en de sectoragenda.nl

Onze leden

De NBF vertegenwoordigt de belangen van werknemers en bedrijven in alle disciplines in de audiovisuele sector. Van lichttechnicus tot producent, iedereen heeft baat bij samenwerking. Samen maken we ons sterk voor een inhoudelijk en financieel gezonde sector. Bekijk hier wie er lid zijn van de NBF.

Word lid

Dankzij de leden kan de NBF zich inzetten voor een sterke sector. Met je lidmaatschap maak je het bovendien mogelijk dat de NBF events kan organiseren, zoals de jaarlijkse sectorbrede nieuwjaarsreceptie. Het NBF-lidmaatschap geeft je toegang tot een breed netwerk aan av-professionals en je profiteert van kortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen.

© Copyright 2023 - NBF
NBF