Nieuws van vakverenigingen

IM Hans Bosscher (1947-2022)

Op dinsdag 1 november 2022 is Hans Bosscher overleden. Bosscher was voorzitter van de NBF van 2009 tot 2013.Hij was een groot pleitbezorger van meer samenwerking tussen beroepsverenigigingen en vakbonden in de audiovisuele sector om de belangen van film- en televisiemakers beter te behartigen. Vanwege zijn inzet voor de NBF werd hij in 2013 benoemd […]

Aanbevelingen gehele AV-productiesector t.b.v. het invoeren van een investeringsverplichting

Het wetsvoorstel dat toeziet op invoering van een investeringsverplichting is van groot belang voor de audiovisuele sector, stellen de vak- en brancheverenigingen. Om de impact van de stimuleringsmaatregel te verduurzamen is het noodzakelijk dat aan enkele randvoorwaarden is voldaan. Onderstaand de aanbevelingen van deze partijen. Lees hier de hele brief als pdf.  Geachte Kamerleden, Als onafhankelijke […]

NSC en Camalot lanceren studiebeurs om diversiteit en inclusie in de filmsector te stimuleren

Digital Cinema verhuurbedrijf Camalot en Netherlands Society of Cinematographers lanceren gezamenlijk, met ingang van 2021, de Camalot Stimulus Grant, een jaarlijks te vergeven studiebeurs om diversiteit en inclusie te stimuleren in de filmsector. De beurs bestaat uit een vergoeding die gelijk staat aan een jaar collegegeld aan een Nederlandse of Belgische HBO-opleiding cinematografie. Voor het […]

Zomerupdate coronamaatregelen AV-sector

In de zomermaanden worden veel producties gerealiseerd. Daarom: hoogste tijd voor een update overde huidige maatregelen om een zo veilig mogelijke werkomgeving te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Voorop staat dat het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector nog steeds van kracht is. De overheid heeft sectoren gevraagd te komen met geactualiseerde plannen waarin preventievemaatregelen zijn opgenomen, toegesneden […]

Foto’s sectorbrede zomerborrel 7 juni!

De foto’s van de sectorbrede zomerborrel zijn er! Fotograaf: Jeroen Hiemstra

NBF reikt eerste Frans Weisz Award uit

De grote liefde en inzet voor film van Pierre Bokma wordt beloond met de eerste NBF Frans Weisz Award, de nieuwe prijs van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF). De bekroning staat voor toewijding en liefde binnen de film- en televisie-industrie en is als sectorbrede erkenning de eerste in haar soort. De award […]

Vacatures de Kunstenbond

De Kun­sten­bond is de vak­bond voor alle wer­ken­den in de cre­a­tie­ve en cul­tu­re­le sec­tor. We be­har­ti­gen de col­lec­tie­ve be­lan­gen van werk­ne­mers én zzp’ers in de sec­tor, bij­voor­beeld door po­li­tie­ke lobby en on­der­han­de­lin­gen over cao’s en so­ci­a­le plan­nen. Daar­naast komen we op voor de be­lan­gen van in­di­vi­du­e­le leden en geven we ad­vies, trai­ning en rechts­bij­stand. Al […]

Tarieven freelancers publieke omroep gaan omhoog

ZZP’ers die binnen de publieke omroep werkzaam zijn kunnen vanaf 1 april hun tarieven verhogen. Het vastgestelde minimumtarief voor freelancers stijgt dit jaar met 3% en volgend jaar met nog eens 2%. Wie boven het minimum werkt, kan vanaf morgen 1,8% meer in rekening brengen. De stijging van het minimumtarief is gekoppeld aan de cao […]

Vereniging van Filmhuizen opgericht

Ze worden vaak over het hoofd gezien, maar het zijn er vele: kleine filmhuizen in Nederland. Om beter voor hun belangen op te komen richtten ze afgelopen vrijdag in Deventer de Vereniging van Filmhuizen (VVF) op. Al achtenvijftig filmhuizen hebben zich aangesloten. Barend de Voogd deed voor Holland Film Nieuws verslag van de oprichtingsbijeenkomst en […]

Bewogen Beeld: Jaarverslag FilmFonds 2021

2021: wederom een veelbewogen jaar voor de Nederlandse filmsector. Een tijd waarin de sector keer op keer met vereende krachten overeind probeerde te blijven en liet zien hoe wendbaar en weerbaar ze is. Bij het Filmfonds investeerden we dankzij de coronasteunpakketten ruim 35 miljoen euro extra in de filmsector. Hiermee ondersteunden we in totaal 504 […]

AV-Agenda

Sectorbreed

Elk departement in de audiovisuele sector heeft inmiddels een eigen vakvereniging. De NBF gelooft in samenwerking; een film of av-productie maak je immers niet alleen, maar met een hele keten. Alleen gezamenlijk kan deze sector een krachtig signaal geven naar fondsen en overheden om de werkomstandigheden en financiering in de sector te verbeteren.

Om sectorbrede samenwerking te verbeteren organiseert de NBF onder meer de Sectorbrede Nieuwjaarsreceptie. De NBF neemt deel aan het sectoroverleg en zet zich in om av-makers te informeren over relevant nieuws en aankomende events via deze website en de sectoragenda.nl

Onze leden

De NBF vertegenwoordigt de belangen van werknemers en bedrijven in alle disciplines in de audiovisuele sector. Van lichttechnicus tot producent, iedereen heeft baat bij samenwerking. Samen maken we ons sterk voor een inhoudelijk en financieel gezonde sector. Bekijk hier wie er lid zijn van de NBF.

Word lid

Dankzij de leden kan de NBF zich inzetten voor een sterke sector. Met je lidmaatschap maak je het bovendien mogelijk dat de NBF events kan organiseren, zoals de jaarlijkse sectorbrede nieuwjaarsreceptie. Het NBF-lidmaatschap geeft je toegang tot een breed netwerk aan av-professionals en je profiteert van kortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen.

© Copyright 2023 - NBF
NBF