Nieuws van vakverenigingen

Bestuur Mores stelt extern adviseur aan

Persbericht Mores Amsterdam, vrijdag 14 april 2023 Stiching Mores heeft Mirjam Decoz aangesteld als extern adviseur met als opdracht om hetnieuwe bestuur samen te stellen. Op 22 maart jongstleden besloot het huidige bestuur om ruimte te maken voor een nieuw bestuurdat Mores in de komende jaren verder vorm kan geven. Mirjam Decoz zal tenminste drie […]

COVID-19 protocol geactualiseerd: versie 11.0

Het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 11.0 is van kracht met ingang van 5 april 2023.Het actuele protocol vindt u HIER: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html  Sinds 11 maart 2023 zijn de overheidsadviezen met betrekking tot testen en isolatie bij (vermoeden van) een coronabesmetting komen te vervallen. Het kabinet heeft daartoe besloten op advies van het Outbreak Management Team […]

Oproep leden van de Tweede Kamer: Red de Nederlandse film, documentaire en series

De Tweede Kamer zou afgelopen dinsdag stemmen over het wetsvoorstel en amendementen. Dit werd op het laatste moment uitgesteld; de stemming is nu geagendeerd voor dinsdag 4 april (15:00u). • Twee amendementen sturen aan op verbreding van het type aanbod waarin streamers zouden moeten investeren. De VVD wil toestaan dat de stimuleringsmaatregel ook ten goede komt […]

Bestuur Mores maakt ruimte voor nieuw bestuur

Het bestuur van stichting Mores.online heeft besloten een onafhankelijke externe adviseur aan testellen om een nieuw bestuur te vormen. Nu het bestuur zelf onderwerp van gesprek is gewordenen daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast – neemt het bestuur zijnverantwoordelijkheid door ruimte te maken voor een nieuw bestuur dat Mores de komende jarenverder […]

Ben jij zzp’er? Word ook Zelfverzekerd!

Ben jij een zzp’er in de culturele en creatieve sector? Heb jij een plan voor hoe je rond gaat komen als je onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt wordt? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een schenkkring heb je een vangnet voor het geval je niet meer in staat bent om te werken. Een broodfonds kan helpen om voor […]

Oproep Creatieve Coalitie en Kunstenbond: Verbeter voorgesteld investeringsverplichting av-sector in het belang van filmmakers en werkenden

Streamingdiensten die in Nederland actief zijn moeten investeren in de Nederlandse AV-sector om lokaal aanbod te beschermen. Dat is de strekking van het “Wetsvoorstel Invoering van een Investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product”, waarover binnenkort wordt gedebatteerd door de Tweede Kamer. De Kunstenbond en Creatieve Coalitie – waar de […]

Nieuwe financiële vangnet regeling pandemieschade voor niet-Filmfonds producties

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie maken NAPA en NCP en de sectorbrede Werkgroep Garantieregeling Pandemie Audiovisuele Producties o.l.v. Doreen Boonekamp, zich sterk voor een goede en toekomstbestendige vangnetregeling voor alle AV-producties, die financiële zekerheid biedt voor onvoorziene en onverzekerbare pandemieschade. Daar zijn producenten en alle betrokken professionals bij gebaat. Op aandringen van de sectorbrede werkgroep Garantieregeling is […]

Reactie productiesector wijzigingen wetsvoorstel investeringsverplichting

In een brief aan de Tweede Kamer reageren partijen uit de audiovisuele productiesector op wijzigingen in het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting. Lees hier de hele brief als pdf. Geachte Kamerleden, Graag reageren we kort op de nota van wijziging d.d. 20 januari 2023, waarmee het kabinet het wetsvoorstel Investeringsverplichting nader toelicht en op enkele punten aanpast. We zijn blij dat […]

COVID-19 protocol geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023

Graag informeren wij jullie dat het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023. In het protocol zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige versie gemarkeerd met een oranje streep. Dit betreft onder meer de extra voorzorgsmaatregelen voor reizigers van en naar China en het […]

Oproep AV-productiesector voortgang investeringsverplichting

Pas het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting zo aan dat de stimuleringsmaatregel al effect sorteert wanneer de wet pas per 1 juli 2023 in werking treedt. Deze oproep doen partijen uit de audiovisuele productiesector aan de Tweede Kamer. De investeringsverplichting zou per januari 2023 in werking moeten treden. Die streefdatum wordt helaas niet gehaald: de behandeling van het wetsvoorstel door de […]

AV-Agenda

Sectorbreed

Elk departement in de audiovisuele sector heeft inmiddels een eigen vakvereniging. De NBF gelooft in samenwerking; een film of av-productie maak je immers niet alleen, maar met een hele keten. Alleen gezamenlijk kan deze sector een krachtig signaal geven naar fondsen en overheden om de werkomstandigheden en financiering in de sector te verbeteren.

Om sectorbrede samenwerking te verbeteren organiseert de NBF onder meer de Sectorbrede Nieuwjaarsreceptie. De NBF neemt deel aan het sectoroverleg en zet zich in om av-makers te informeren over relevant nieuws en aankomende events via deze website en de sectoragenda.nl

Onze leden

De NBF vertegenwoordigt de belangen van werknemers en bedrijven in alle disciplines in de audiovisuele sector. Van lichttechnicus tot producent, iedereen heeft baat bij samenwerking. Samen maken we ons sterk voor een inhoudelijk en financieel gezonde sector. Bekijk hier wie er lid zijn van de NBF.

Word lid

Dankzij de leden kan de NBF zich inzetten voor een sterke sector. Met je lidmaatschap maak je het bovendien mogelijk dat de NBF events kan organiseren, zoals de jaarlijkse sectorbrede nieuwjaarsreceptie. Het NBF-lidmaatschap geeft je toegang tot een breed netwerk aan av-professionals en je profiteert van kortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen.

© Copyright 2023 - NBF
NBF