AV-nieuws

NBF tekent samen met de Creatieve Coalitie: Inbreng wet investeringsverplichting vanuit culturele en creatieve makers

De Tweede Kamer der Staten-GeneraalUtrecht, 22 mei 2023 Betreft: Inbreng wet investeringsverplichting vanuit culturele en creatieve makers Geachte Kamerleden, Op woensdag 24 mei staat de wet investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureelaudiovisueel product opnieuw op uw agenda. Deze wet is van cruciaal belang voor de werkgelegenheid vande sector én het behoud van het Nederlandse aanbod. […]

1 juni: Algemene ledenvergadering

Donderdagavond 1 juni om 18:00 houden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarvoor alle leden van harte uitgenodigd zijn. Tijdens de ledenvergadering blikken we terug op het jaar 2022 en leggen we verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid. Uiteraard is het ook een moment om naar de toekomst te kijken en hebben leden de mogelijkheid […]

Uitnodiging NBF Professionals Speeddates 2023

NBF Professionals Speeddates 2023 Datum: woensdag 7 juni 2023 Locatie: A’dam & Co, Amsterdam Ben je net afgestudeerd? Of ben je een zij-instromer en wil je meer weten over de mogelijkheden voor talentontwikkeling? Wil je in gesprek met fondsen of jouw favoriete D.O.P. of scenarist? Kom dan naar onze speeddates. **LET OP: De aanwezige professionals […]

NBF.Profs Field Trip naar Beeld & Geluid: Archief is je lief

Ontdek hoe archiefmateriaal jouw film kan verrijken tijdens de Field trip middag van de NBF op 31 mei in Beeld & Geluid, Hilversum. Bezoek van te voren het nieuwe mediamuseum en kom met ons mee op depot rondleiding vol met leuke weetjes! Volg de interessante masterclasses en sluit achteraf aan op de netwerkborrel om elkaar […]

Bestuur Mores stelt extern adviseur aan

Persbericht Mores Amsterdam, vrijdag 14 april 2023 Stiching Mores heeft Mirjam Decoz aangesteld als extern adviseur met als opdracht om hetnieuwe bestuur samen te stellen. Op 22 maart jongstleden besloot het huidige bestuur om ruimte te maken voor een nieuw bestuurdat Mores in de komende jaren verder vorm kan geven. Mirjam Decoz zal tenminste drie […]

GESLOTEN: De NBF zoekt een bureausecretaris voor 24 uur per week

De Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers zoekt een bureausecretaris voor 24 uur per week. De Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers is de oudste en een van de grotere vakverenigingen in de audiovisuele sector. De vereniging behartigt de belangen van av-makers, lobbyt bij overheden en fondsen voor een sector die zowel financieel als arbeidsrechtelijk gezond […]

COVID-19 protocol geactualiseerd: versie 11.0

Het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 11.0 is van kracht met ingang van 5 april 2023.Het actuele protocol vindt u HIER: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html  Sinds 11 maart 2023 zijn de overheidsadviezen met betrekking tot testen en isolatie bij (vermoeden van) een coronabesmetting komen te vervallen. Het kabinet heeft daartoe besloten op advies van het Outbreak Management Team […]

Oproep leden van de Tweede Kamer: Red de Nederlandse film, documentaire en series

De Tweede Kamer zou afgelopen dinsdag stemmen over het wetsvoorstel en amendementen. Dit werd op het laatste moment uitgesteld; de stemming is nu geagendeerd voor dinsdag 4 april (15:00u). • Twee amendementen sturen aan op verbreding van het type aanbod waarin streamers zouden moeten investeren. De VVD wil toestaan dat de stimuleringsmaatregel ook ten goede komt […]

Spannend of wet investeringsverplichting het gaat halen

Gisteren is de stemming over de wijziging van de Mediawet 2008 uitgesteld tot volgende week dinsdag. Er was onduidelijkheid ontstaan of de wet het zou halen. Vooral twee moties van de VVD en het CDA maken de wet uiteindelijk onuitvoerbaar en zetten daarmee een streep door de investeringsverplichting van de videostreamers. De wetswijziging is bedoeld […]

MOTIES MEDIAWET HALEN DOEL WETSWIJZIGING ONDERUIT

Aanstaande dinsdag vindt de stemming plaats over de wijziging van Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting voor streamingsdiensten ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. Tijdens het debat van afgelopen woensdag werden er meerdere moties ingediend, waaronder amendement 15 en 20. Volgens de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Film- en TV-makers (NBF) […]

Bestuur Mores maakt ruimte voor nieuw bestuur

Het bestuur van stichting Mores.online heeft besloten een onafhankelijke externe adviseur aan testellen om een nieuw bestuur te vormen. Nu het bestuur zelf onderwerp van gesprek is gewordenen daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast – neemt het bestuur zijnverantwoordelijkheid door ruimte te maken voor een nieuw bestuur dat Mores de komende jarenverder […]

NBF houdt vertrouwen in meldpunt Mores nu Dekker weg is

Nu.nl vroeg de NBF en andere betrokkenen bij het meldpunt Mores om een reactie nadat voorzitter Janke Dekker haar aftreden bekend maakte. Lees hier het hele nieuwsbericht: nu.nl Betrouwbaarheid van meldpunt niet in het geding Na een rondgang van NU.nl langs meerdere partijen die bij het meldpunt zijn aangesloten, blijkt dat geen van hen vindt […]

Ben jij zzp’er? Word ook Zelfverzekerd!

Ben jij een zzp’er in de culturele en creatieve sector? Heb jij een plan voor hoe je rond gaat komen als je onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt wordt? Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een schenkkring heb je een vangnet voor het geval je niet meer in staat bent om te werken. Een broodfonds kan helpen om voor […]

Oproep Creatieve Coalitie en Kunstenbond: Verbeter voorgesteld investeringsverplichting av-sector in het belang van filmmakers en werkenden

Streamingdiensten die in Nederland actief zijn moeten investeren in de Nederlandse AV-sector om lokaal aanbod te beschermen. Dat is de strekking van het “Wetsvoorstel Invoering van een Investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product”, waarover binnenkort wordt gedebatteerd door de Tweede Kamer. De Kunstenbond en Creatieve Coalitie – waar de […]

Nieuwe financiële vangnet regeling pandemieschade voor niet-Filmfonds producties

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie maken NAPA en NCP en de sectorbrede Werkgroep Garantieregeling Pandemie Audiovisuele Producties o.l.v. Doreen Boonekamp, zich sterk voor een goede en toekomstbestendige vangnetregeling voor alle AV-producties, die financiële zekerheid biedt voor onvoorziene en onverzekerbare pandemieschade. Daar zijn producenten en alle betrokken professionals bij gebaat. Op aandringen van de sectorbrede werkgroep Garantieregeling is […]

Reactie productiesector wijzigingen wetsvoorstel investeringsverplichting

In een brief aan de Tweede Kamer reageren partijen uit de audiovisuele productiesector op wijzigingen in het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting. Lees hier de hele brief als pdf. Geachte Kamerleden, Graag reageren we kort op de nota van wijziging d.d. 20 januari 2023, waarmee het kabinet het wetsvoorstel Investeringsverplichting nader toelicht en op enkele punten aanpast. We zijn blij dat […]

Geslaagde sectorbrede nieuwjaarsreceptie 2023!

Maandag 16 januari vond de sectorbrede nieuwjaarsreceptie 2023 plaats in EYE Amsterdam. Het was een geslaagde avond en de opkomst was enorm. We hebben vele bekende gezichten voorbij zien komen en hebben samen kunnen proosten op het nieuwe jaar. We willen jullie dan ook bedanken voor jullie aanwezigheid en hopen jullie volgend jaar weer te […]

COVID-19 protocol geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023

Graag informeren wij jullie dat het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023. In het protocol zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige versie gemarkeerd met een oranje streep. Dit betreft onder meer de extra voorzorgsmaatregelen voor reizigers van en naar China en het […]

Save the date | 16 januari | Sectorbrede nieuwjaarsreceptie

Maandag 16 januari is de sectorbrede nieuwjaarsreceptie in EYE. Namens de organisaties heten wij je tussen 17:30 en 19:30 van harte welkom om te toasten op het nieuwe jaar. De officiële uitnodiging met link naar de Eventbrite volgt snel!

NBF X IDFA TECHNISCH EVENT: WORKSHOP COLLABORATIVE WORKFLOWS 2022

Maandagavond 14 november vond het NBF X IDFA Technisch Event: Workshop collaborative workflows plaats.  Vanuit verschillende locaties op de wereld samen aan een post-productie werken? Dat is niet alleen mogelijk, het biedt nieuwe kansen voor freelancers. Samen met editor Jonathan Mechanicus uit Nederland, sounddesigner Vadim Bell uit Tel Aviv en colorist Isabelle Barrière uit Parijs doken […]

Oproep AV-productiesector voortgang investeringsverplichting

Pas het wetsvoorstel voor de investeringsverplichting zo aan dat de stimuleringsmaatregel al effect sorteert wanneer de wet pas per 1 juli 2023 in werking treedt. Deze oproep doen partijen uit de audiovisuele productiesector aan de Tweede Kamer. De investeringsverplichting zou per januari 2023 in werking moeten treden. Die streefdatum wordt helaas niet gehaald: de behandeling van het wetsvoorstel door de […]

KLEUR roept producenten op om zich in te zetten voor een inclusieve en veilige filmset!

DiscriminatieEen producent van een film of tv-serie huurt cast- en crewleden in die ieder op hun eigen manierbijdragen aan het vertellen van het beste verhaal ooit. Het uitgangspunt is: de juiste mensen voor dejob. Dat heeft alle prioriteit. Helaas geldt die prioriteit niet altijd voor elk department. Het gevolg isdat sommige mensen op de set […]

IDFA TECHNICAL EVENT – WORKSHOP COLLABORATIVE WORKFLOWS

In the near future, we will increasingly work through online collaborations. Timelines will be shared with each other over the Internet. This promises tremendous growth for the future of post-production. Whereas you used to miss out on jobs as a freelancer because they went to a large post-production company, online collaborations may be changing this. […]

IM Hans Bosscher (1947-2022)

Op dinsdag 1 november 2022 is Hans Bosscher overleden. Bosscher was voorzitter van de NBF van 2009 tot 2013.Hij was een groot pleitbezorger van meer samenwerking tussen beroepsverenigigingen en vakbonden in de audiovisuele sector om de belangen van film- en televisiemakers beter te behartigen. Vanwege zijn inzet voor de NBF werd hij in 2013 benoemd […]

Een avond met regisseur Roel Reiné

Wil je meer weten over werken in Hollywood en het regisseren van high-end televisieseries & films? Kom op maandag 7 november naar een inspirerende avond met Roel Reiné, bekend van o.a. Michiel de Ruyter (2015), Black Sails (2017), Redbad (2019) en Halo (2022). In een avondvullende presentatie georganiseerd door DDG in samenwerking met Het Ketelhuis, NBF, NSC en Netwerk Scenarioschrijvers Auteursbond vertelt regisseur en cinematographer Roel Reiné aan de hand van exclusieve […]

Winnaars NBF pitchprijs 2022

Maandag 18 oktober vonden de pitches plaats van de Filmacademie lichting 2023. In “Het Ketelhuis” kwamen de studenten samen om voor een jury hun afstudeerprojecten te pitchen. Deze jury bestond uit Ido Abram (Eye), Alex de Ronde (Het Ketelhuis), Mardou Jacobs (NBF) en Mira Mendel (NBF). De avond begon met een gezamenlijk diner in het […]

Uitnodiging pitchprijs lichting 2023

18 oktober pitcht de Filmacademie lichting 2023 hun afstudeerprojecten in het Ketelhuis. De avond zal bovendien worden opgeluisterd met de vertoning van films van eerdere winnaars. De twee beste pitches worden beloond met een bijdrage van € 1000,- aan hun project en een feestelijke vertoning inrespectievelijk Het Ketelhuis en Eye, tevens de sponsoren van de […]

Verslag NBF X VERS avond

Afgelopen maandag 5 september hebben wij in samenwerking met VERS een gezellige en leerzame avond georganiseerd in LAB111. Het thema van de avond was “De toekomst van de freelance filmmaker”. Wij hebben onszelf de vraag gesteld: hoe houden we onze sector financieel gezond? Zo hebben we de rol van onafhankelijke filmmakers binnen onze huidige sector […]

Aanbevelingen gehele AV-productiesector t.b.v. het invoeren van een investeringsverplichting

Het wetsvoorstel dat toeziet op invoering van een investeringsverplichting is van groot belang voor de audiovisuele sector, stellen de vak- en brancheverenigingen. Om de impact van de stimuleringsmaatregel te verduurzamen is het noodzakelijk dat aan enkele randvoorwaarden is voldaan. Onderstaand de aanbevelingen van deze partijen. Lees hier de hele brief als pdf.  Geachte Kamerleden, Als onafhankelijke […]

NSC en Camalot lanceren studiebeurs om diversiteit en inclusie in de filmsector te stimuleren

Digital Cinema verhuurbedrijf Camalot en Netherlands Society of Cinematographers lanceren gezamenlijk, met ingang van 2021, de Camalot Stimulus Grant, een jaarlijks te vergeven studiebeurs om diversiteit en inclusie te stimuleren in de filmsector. De beurs bestaat uit een vergoeding die gelijk staat aan een jaar collegegeld aan een Nederlandse of Belgische HBO-opleiding cinematografie. Voor het […]

AV-Agenda

Onze leden

De NBF vertegenwoordigt de belangen van werknemers en bedrijven in alle disciplines in de audiovisuele sector. Van lichttechnicus tot producent, iedereen heeft baat bij samenwerking. Samen maken we ons sterk voor een inhoudelijk en financieel gezonde sector. Bekijk hier wie er lid zijn van de NBF.

Word lid

Dankzij de leden kan de NBF zich inzetten voor een sterke sector. Met je lidmaatschap maak je het bovendien mogelijk dat de NBF events kan organiseren, zoals de jaarlijkse sectorbrede nieuwjaarsreceptie. Het NBF-lidmaatschap geeft je toegang tot een breed netwerk aan av-professionals en je profiteert van kortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen.

Partners NBF

Interesse om partner te worden?

Als partner van de NBF verbind je je met de oudste beroepsvereniging in de audiovisuele sector en draag je direct bij aan een gezond film- en televisieklimaat. Hiernaast steun je een grote schare van leden, die allen professioneel werkzaam zijn in de branche in verschillende disciplines.

© Copyright 2021 - NBF
NBF