Bekijk profiel

Profiel

Lidnummer

97

Naam

Jan Lakhdar Bensliman

Contact Info

Telefoon (mobiel)

06-53548902

E-mail

info@webwerkt.nl

Website

http://www.webwerkt.nl

Adres (woonadres)

Graaf Adolfstraat 10-203

Postcode (woonadres)

8606 BS

Stad (woonadres)

Sneek

Land (woonadres)

Nederland

Adres (postadres)

Graaf Adolfstraat 10-203

Postcode (postadres)

8606 BS

Stad (postadres)

Sneek

Land (postadres)

Nederland

Mijn werk

Department

camera department

Werkterrein

documentaire, drama, journalistiek

Functie

camera operator, still fotograaf

Mijn bedrijf

Jan Bensliman

Website

http://www.webwerkt.nl

Productie 1

Ik ben PRO (Vanderschaaf Film), Fenduq (Omrop Fryslân) Minderheden in Europa (Omrop FryslÂn) Teken fan Libben (Vanderschaaf Film).
Veelal producties waar de opnameperiode lagere tijd in beslag neemt. En er spraken is van meerdere afleveringen. Mijn voorkeur gaat ook uit naar hechte samenwerkingen.