Bekijk profiel

Profiel

Lidnummer

97

Naam

Jan Bensliman

Contact Info

Telefoon (mobiel)

06-53548902

E-mail

info@webwerkt.nl

Website

http://www.webwerkt.nl

Adres (woonadres)

Jollenstraat 3

Postcode (woonadres)

8605 AE

Stad (woonadres)

Sneek

Land (woonadres)

Nederlandf

Adres (postadres)

Jollenstraat 3

Postcode (postadres)

8605 AE

Stad (postadres)

Sneek

Land (postadres)

Nederland

Mijn werk

Department

camera department

Werkterrein

documentaire, drama, journalistiek

Functie

camera operator, still fotograaf

Mijn bedrijf

Jan Bensliman

Website

http://www.webwerkt.nl

Productie 1

Ik ben PRO (Vanderschaaf Film), Fenduq (Omrop Fryslân) Minderheden in Europa (Omrop FryslÂn) Teken fan Libben (Vanderschaaf Film).
Veelal producties waar de opnameperiode lagere tijd in beslag neemt. En er spraken is van meerdere afleveringen. Mijn voorkeur gaat ook uit naar hechte samenwerkingen.