Het erelidmaatschap van de NBF wordt toegekend aan personen die van bijzondere en grote betekenis zijn geweest voor de Nederlandse film- en televisiewereld.

Willeke van Ammelrooy
Sonja Barend
Ytzen Brusse
Nico Crama
Ken Dyer
Eddy van der Enden
Louis van Gasteren
Bert Haanstra
Charles Huguenot van der Linden
Joris Ivens
Ot Louw
Emiel van Moerkerken
Wim Povel
Fons Rademakers
Netty Rosenfeld
George Sluizer †
Jan Gerhard Toonder
Paul Verhoeven
Eduard J. Verschueren
Erik de Vries  †

Leden van verdienste zijn zij die, op grond van hun bijzondere verdiensten voor de NBF, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

Philip Bloemendal
Hans Bosscher
Math van Duurling
P. Hans Frankfurther
Erik Fransman
Aart C. Gisolf
Jaap Nieuwenhuis †
Christiaan van Nieuwenhuijzen
Frits Oostvogel
Ger Poppelaars
Ryclef Rienstra
Jaap van Rij
Jan van Sandwijk
Hans van Tiel †
Barbara Truyen
Willem Wanrooy
Jan Wiegel †
Annegriet Wietsma