COVID-19 INFORMATIE VOOR DE FILM- EN TV-BRANCHE

SECTORPLAN CORONA CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR

Taskforce Culturele en Creatieve Sector  

Augustus 2022 werd het geactualiseerde Corona Sectorplan dat de culturele en creatieve sector op verzoek van de overheid opgesteld om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de corona pandemie. Het plan is een actualisatie van de ‘routekaart’ die de sector in januari 2022 heeft opgesteld en het sectorplan corona van mei 2022.

Bekijk de maatregelenladder en toelichting voor de Culturele en Creatieve sector hier.

Met een coronathermometer geeft het RIVM de huidige en te verwachten druk op de samenleving en de zorg aan. De thermometer bepaalt welke maatregelen gelden. Deze is onderverdeeld als een ladder in vier risiconiveaus, aangegeven in de kleuren groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk) en rood (ernstig).

Op dit moment zijn er geen beperkingen voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.

COVID 19 PROTOCOL VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR

In de afgelopen twee jaar heeft het COVID-19 Protocol ervoor gezorgd dat er veilig en verantwoord doorgewerkt kon worden. De pandemie is nog zeker niet voorbij, ook al is deze in een andere fase beland. Daarom blijft het protocol van kracht. Bovendien blijft het belangrijk dat de sector te allen tijde goed is voorbereid, mochten maatregelen onverhoopt weer aangescherpt worden.  

GARANTIEREGELING PANDEMIE

COVID-19 kan leiden tot onvoorziene extra kosten, bijvoorbeeld doordat cast en crew in isolatie moeten vanwege een besmetting. Reguliere productieverzekeringen bieden geen dekking voor dergelijke schade.

  • De Garantieregeling Pandemie 2022 van het Filmfonds biedt deelnemers dekking voor onvoorziene kosten die ontstaan tijdens de (voorbereiding op de) draaiperiode en de postproductie van producties, als gevolg van een pandemie en/of vanwege overheidsmaatregelen die rechtstreeks verband houden met (de bestrijding van) een pandemie. De regeling staat open voor majoritaire Nederlandse filmproducties, televisiedocumentaires óf -series (drama/animatie/documentaire) die door het Filmfonds, CoBO of NPO en/of NPO-fonds in de realisering worden gesteund, en ook voor door het Filmfonds gesteunde minoritaire coproducties (filmproductie). Om deel te nemen is registratie voorafgaand aan de start van de draaiperiode noodzakelijk. We adviseren producenten om betrokken cast en crew te informeren of de productie wel of niet aanspraak kan maken op de Garantieregeling Pandemie 2022.
    => ZIE: https://www.filmfonds.nl/page/9431/garantieregeling-pandemie-2022
  • In aanvulling hierop biedt Cultuur+Ondernemen voortaan de ‘Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele producties Cultuur+Ondernemen‘. Deze staat open voor productiebedrijven én mediadiensten die geen beroep kunnen doen op de regeling van het Filmfonds of een andere regeling.
    • Daarnaast fungeert de website van Cultuur+Ondernemen als het centrale meldpunt voor zowel de eigen regeling als die van het Filmfonds.
    • Meer informatie over de regelingen en hoe er aan deel te nemen? Bekijk hier de algemene informatiepagina en meest gestelde vragen.
 

Een taskforce van de NBF houdt hier de actuele informatie over de steunmaatregelen voor film- en televisiemakers bij.

Wij staan klaar om vragen te beantwoorden van iedereen uit de branche, lid of geen lid. 020-6646588 | corona@nbf.nl

Vragen over het COVID-19 Productieprotocol voor de audiovisuele sector kun je mailen aan corona@nbf.nl en/of intentieverklaring@daff.org