COVID-19 INFORMATIE VOOR DE FILM- EN TV-BRANCHE

AANSCHERPING MAATREGELEN PER 13 JULI

Vanwege de snelle toename van het aantal besmettingen heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen (opnieuw) aan te scherpen. Voor de audiovisuele sector is het volgende van belang:

 • Het COVID-19 protocol voor de AV-sector (versie 5.0) blijft gehandhaafd.
  Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen voortgezet worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd.

  Omdat een sectorbreed vangnet ontbreekt waarmee onvoorziene extra kosten als gevolg van de pandemie en daarmee samenhangend overheidsingrijpen opgevangen kunnen worden, benadrukt de werkgroep COVID-19 protocol het collectieve belang om situaties met verhoogd besmettingsgevaar te vermijden. Dit betekent in concreto: houd je op de set én daarbuiten aan de algemene hygiënevoorschriften en houd anderhalve meter afstand waar mogelijk en nodig. Om verspreiding van (varianten van) het COVID-19 virus te voorkomen, adviseert de werkgroep om preventief testen in te blijven zetten voor personen die nog niet beschikken over een geldig Digitaal Corona Certificaat.

 • Activiteiten met publiek, zowel binnen als buiten, kunnen doorgang vinden onder de volgende voorwaarden:

  – zonder gebruik van het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (CoronaCheck-app):
  bezoekers hebben een vaste zitplaats en moeten op anderhalve meter afstand van elkaar zitten;

  – bij gebruik van het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (CoronaCheck-app):
  bezoekers hebben een vaste zitplaats maar hoeven niet op anderhalve meter afstand van elkaar te zitten. Wel geldt de beperking dat maximaal twee derde van de reguliere capaciteit mag worden gebruikt.

 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs (Testen voor toegang) heeft vanaf dinsdag 13 juli een geldigheidsduur van 24 uur; dit was 40 uur. 
 • Publieksevenementen duren maximaal 24 uur.

Bovenstaande maatregelen gaan in per zaterdag 10 juli en gelden in ieder geval tot en met vrijdag 13 augustus.

Voor het volledige nieuwsbericht, ZIE: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer

VOORTZETTING GENERIEKE STEUN- EN HERSTELPAKKET

Het generieke pakket wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, de huidige regelingen NOW, TVL, TOZO, TONK en het pakket fiscale maatregelen blijven bestaan tot 1 oktober. De partnertoets in de TOZO en de eis van een apart vestigingsadres in de TVL blijven.

 • TOZO 5 legt nadrukop het ondersteunen, activeren en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De ondersteuning die gemeenten hierbij kunnen bieden zit op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden. Terugbetalingen van Tozo-leningen (bedrijfskapitaal) worden 6 maanden uitgesteld (naar 1 januari 2022).
 • TONK: In overleg met gemeenten wordt geprobeerd te TONK te verruimen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Utrecht, Rotterdam en Den Haag hebben dit al gedaan.
 • Urencriterium: Voor ondernemers in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 geldt dat zij geacht worden ten minste 24 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed, ook als ze die gelet op de crisis niet daadwerkelijk hebben besteed. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren die de ondernemers daadwerkelijk aan hun ondernemingen besteden mee voor het urencriterium. Zie hier meer informatie: KvK: Urencriterium & corona

De KvK en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt om je te helpen met inzicht krijgen: welke regelingen zijn op jouw situatie van toepassing:

Nieuw steunpakket cultuur
Met het nieuwe generieke steunpakket komt er ook een nieuw specifiek steunpakket voor de culturele sector voor het derde kwartaal van 2021. Totaal ca. 150 miljoen, want er komt ook opnieuw steun voor gemeenten. Er wordt 25 miljoen uittrokken voor makers, 45 miljoen voor instellingen, 25,75 miljoen nog niet besteed geld voor Erfgoed mag opnieuw worden ingezet. Lokaal komt er 36,5 miljoen euro voor instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur en 15 miljoen euro  compensatie voor mede-overheden door onder andere het kwijtschelden van huren. Een nadere uitwerking van het pakket volgt in een brief van (demissionair) minister Van Engelshoven en zal besproken worden in het debat op 14 juni 2021.

 

Een taskforce van de NBF houdt hier de actuele informatie over de steunmaatregelen voor film- en televisiemakers bij.

Wij staan klaar om vragen te beantwoorden van iedereen uit de branche, lid of geen lid. 020-6646588 | corona@nbf.nl

Vragen over het COVID-19 Productieprotocol voor de audiovisuele sector kun je mailen aan corona@nbf.nl en/of intentieverklaring@daff.org