COVID-19 INFORMATIE VOOR DE FILM- EN TV-BRANCHE

EXTRA MAATREGELEN 28 NOV ’21

Vanaf 28 november 2021 zijn aangescherpte maatregelen van kracht. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen, om zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen. De maatregelen gaan in op zondag 28 november (05:00 uur) en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. 

Evenals in de periode hiervoor geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Deze werkzaamheden gelden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

NIEUWE STEUNPAKKETTEN

Steunpakket algemeen. Er ligt een nieuwe Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal. De NOW (loonsubsidie voor werknemers) keert terug, De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verruimd. Ook gelden er weer versoepelingen voor het terugbetalen van belastingschulden. Er zijn geen nieuwe extra regelingen aangekondigd gericht op inkomensondersteuning van zzp’ers en flexwerkers. Er geldt tot 1 januari een versoepeling van de bijstand voor zelfstandigen (BBZ) en de Bijzondere bijstand.

Steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Onderdeel van het algemene steunpakket is een specifiek pakket voor cultuur van 68 miljoen euro. De bestaande instrumenten worden hiervoor ingezet, al zal wel gekeken worden of de lessen en aanbevelingen die uit eerdere steun zijn getrokken kunnen worden toegepast. Ook wordt de suppletieregeling uitgevoerd door het FPK die verband houdt met de beperkingen in zaalcapaciteit aangepast en verruimd.

 

Een taskforce van de NBF houdt hier de actuele informatie over de steunmaatregelen voor film- en televisiemakers bij.

Wij staan klaar om vragen te beantwoorden van iedereen uit de branche, lid of geen lid. 020-6646588 | corona@nbf.nl

Vragen over het COVID-19 Productieprotocol voor de audiovisuele sector kun je mailen aan corona@nbf.nl en/of intentieverklaring@daff.org