COVID-19 INFORMATIE VOOR DE FILM- EN TV-BRANCHE

AANGESCHERPTE MAATREGELEN 29 SEPT

Met ingang van dinsdag 29 september worden de maatregelen, bedoeld om de verspreiding van het COVID-19 virus terug te dringen, aangescherpt. Zie de uitleg van de Rijksoverheid: aangescherpte maatregelen en de toelichting op het maximaal aantal personen per gezelschap.

Voor AV-producenten geldt dat hun dagelijkse werkzaamheden in principe doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19-protocol voor de AV-sector. Er is op dit moment nog geen noodzaak om ons protocol aan te passen.
 
We benadrukken dat (uitvoerend) producenten extra kritisch moeten zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
 
Als over drie weken blijkt dat de situatie in Nederland niet is verbeterd, kan het kabinet besluiten tot nog verdere aanscherping van maatregelen, met grote gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van AV-producenten. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het protocol strikt wordt nageleefd.

STEUNPAKKET 3

TVL (voor werkgevers)

  • Verlengd t/m 30 juni 2021, maar wel geleidelijk afgebouwd.
  • Per 1 oktober 2020 wordt het maximale bedrag per bedrijf verhoogd van 50.000 naar 90.000 per drie maanden.
  • Per 1 januari 2021 wordt de drempel om TVL aan te kunnen vragen verhoogd van 30% omzetverlies naar 40%. Per 1 april 2021 naar 45%.

TOZO (voor zzp’ers)

  • Verlengd t/m 30 juni 2021.
  • Per 1 oktober 2020 geldt naast de reeds ingevoerde partnertoets ook een vermogenstoets. Ondernemers met meer dan 46.520 euro aan direct beschikbare geldmiddelen komen niet meer in aanmerking.
  • Per 1 januari 2021 krijgen ondernemers extra steun voor bij- en omscholing.
  • Per 1 juli 2021 stopt de TOZO en komen noodlijdende ondernemers in de bijstand.

AANVULLENDE STEUN (voor de sector)

  • De culturele en creatieve sector krijgt 264 miljoen euro extra beschikbaar t/m juni 2021. Nog eens 150 miljoen is voor lokale culturele infrastructuur en 68 miljoen voor de schade van lokale overheden.

Een taskforce van de NBF houdt hier de actuele informatie over de steunmaatregelen voor film- en televisiemakers bij.

Wij staan klaar om vragen te beantwoorden van iedereen uit de branche, lid of geen lid. 020-6646588 | corona@nbf.nl

Vragen over het COVID-19 Productieprotocol voor de audiovisuele sector kun je mailen aan corona@nbf.nl en/of intentieverklaring@daff.org