Oproep ondertekenen Brandbrief NFF

De Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 adviseert aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht om de meerjarige gemeentesubsidie aan het NFF volledig stop te zetten per ingang van januari 2025. Dit zou uiteraard desastreuze gevolgen hebben voor het festival waar wij als makers graag ieder jaar komen. 

Wat kun je doen? 
Vanuit Jean van de Velde is een brandbrief opgesteld waarin hij het huwelijk tussen het NFF en Utrecht beschrijft – en een huwelijk verbreken, dat doe je niet zomaar. Niet na 43 jaar. Je gaat met elkaar praten. Je gaat naar elkaar luisteren. En je gaat je schouders eronder zetten. Om het nog beter te doen. Want één ding is na al die jaren zeker: NFF en Utrecht horen bij elkaar. In voor- en tegenspoed.

Dit pamflet heeft het NFF overgenomen om dit vervolgens door zoveel mogelijk te laten ondertekenen. Op donderdag 20 juni wil het NFF dit aanbieden aan raadsleden en het college van b&w.

Wij staan als NBF achter het Nederlands Filmfestival en willen je daarom vragen om te tekenen.

Lees het pamflet en teken hier!