1 juni: Algemene ledenvergadering

Donderdagavond 1 juni om 18:00 houden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarvoor alle leden van harte uitgenodigd zijn. Tijdens de ledenvergadering blikken we terug op het jaar 2022 en leggen we verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid. Uiteraard is het ook een moment om naar de toekomst te kijken en hebben leden de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur.

Tot slot nemen we afscheid van bestuurslid Guy Molin die lange tijd actief was in het bestuur en die jullie vast en zeker kennen van de technische netwerkbijeenkomsten, zoals de NAB Night en de seminars tijdens IDFA. De NBF zal hem missen en is op zoek naar nieuwe bestuursleden ter versterking van de vereniging.  We nemen deze vergadering tevens afscheid van bureaumedewerker Liselotte Doeswijk en maken kennis met haar opvolger Mathijs Mulder. 

Meld je graag aan via een mailtje aan bureau nbf@nbf.nl. De stukken (agenda, jaarverslag en begroting) ontvang je na aanmelding. Na afloop sturen we een verslag naar alle leden.

  • NBF ALGEMENE LEDENVERGADERING
  • 1 juni 2023, 18:00
  • Café Brug 34, Utrechtsestraat 19,  Amsterdam
    Meetingroom op de 1e etage, ingang aan de Herengracht