Bestuur Mores stelt extern adviseur aan

Persbericht Mores

Amsterdam, vrijdag 14 april 2023


Stiching Mores heeft Mirjam Decoz aangesteld als extern adviseur met als opdracht om het
nieuwe bestuur samen te stellen.

Op 22 maart jongstleden besloot het huidige bestuur om ruimte te maken voor een nieuw bestuur
dat Mores in de komende jaren verder vorm kan geven. Mirjam Decoz zal tenminste drie nieuwe
bestuursleden zoeken voor Mores die vervolgens zelf zorgdragen voor eventuele verdere uitbreiding
van het nieuwe bestuur.

Mirjam Decoz is expert op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Ze staat als advocaat
arbeidsrecht cliënten bij die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk.
Daarnaast treedt zij op als adviseur van bedrijven en organisasties, geeft lezingen en trainingen en
behandelt als voorzitter van (klachten)commissies al meer dan 15 jaar klachten en meldingen op dit
terrein.

De formatie van een nieuw bestuur heeft géén gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden
van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Het
meldpunt blijft gewoon bereikbaar. Melders komen direct in contact met onafhankelijke en
professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die
binnenkomen.

Over Mores.online
Mores.online is het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben
gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen die de
meldingen behandelen werken onafhankelijk van het bestuur en hebben geheimhoudingsplicht. Het
meldpunt is in 2018 in het kielzog van #metoo opgericht door betrokken partijen uit de sector.

Mores.online is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een begrip, een plek waar niet alleen melders
terecht kunnen, maar waar ook organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het
verbeteren van de cultuur die heeft bijgedragen aan de ongewenste omgangsvormen. Het aantal
meldingen is in de afgelopen jaren gestegen, ingegeven door aandacht voor het onderwerp in de
media.