COVID-19 protocol geactualiseerd: versie 11.0

Het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 11.0 is van kracht met ingang van 5 april 2023.
Het actuele protocol vindt u HIER: 
https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html 

Sinds 11 maart 2023 zijn de overheidsadviezen met betrekking tot testen en isolatie bij (vermoeden van) een coronabesmetting komen te vervallen. Het kabinet heeft daartoe besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) omdat op dit moment weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten.


Versie 11.0 van het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen om de verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen.

Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?
• Blijf thuis als u ziek bent.
• Overleg bij lichte klachten met uw werk-/opdrachtgever of u thuis kunt werken.
• Vermijd fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje.
 

Voor iedereen met of zonder klachten geldt:
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Zorg voor goede handhygiëne.


Garantieregelingen
Het (naleven van het) protocol blijft voor de audiovisuele productiesector belangrijk, ook nu de ziekte in Nederland niet meer als pandemie wordt aangemerkt. Reguliere productieverzekeringen blijven schade ten gevolge van COVID-19 uitzonderen. Het Nederlands Filmfonds en Cultuur+Ondernemen verzorgen twee garantieregelingen die financiële zekerheid verschaffen bij onvoorziene coronaschade. Beide regelingen stellen naleven van het geldende protocol verplicht. Productiemaatschappijen en mediadiensten kunnen zich via Cultuur+Ondernemen aanmelden voor een van deze garantieregelingen.

De algemene informatiepagina voor beide garantieregelingen voor de audiovisuele sector vindt u HIER:
https://www.cultuur-ondernemen.nl/diensten/garantieregelingen-pandemie-audiovisuele-sector 


ZIE OOK:

https://mijnvraagovercorona.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Bron: NAPA en NCP en de werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp