Oproep leden van de Tweede Kamer: Red de Nederlandse film, documentaire en series

De Tweede Kamer zou afgelopen dinsdag stemmen over het wetsvoorstel en amendementen. Dit werd op het laatste moment uitgesteld; de stemming is nu geagendeerd voor dinsdag 4 april (15:00u).

Twee amendementen sturen aan op verbreding van het type aanbod waarin streamers zouden moeten investeren. De VVD wil toestaan dat de stimuleringsmaatregel ook ten goede komt aan cabaret, comedy en realityproducties. Het CDA stelt zelfs voor dat dat alle producties met uitzondering van sport als Nederlands cultureel audiovisueel product kunnen kwalificeren.

Door andere voorstellen van deze partijen dreigt bovendien ondermijning van de autonomie en exploitatiepositie van de onafhankelijke productiesector. Dit zou de Nederlandse productiebedrijven in de positie dwingen van opdrachtnemer zonder creatieve en zakelijke autonomie. Daarnaast zou het de weg vrijmaken voor vestzak-broekzak praktijken. Wanneer streamingdiensten volgens de wet kunnen investeren in eigen (gelieerde) ondernemingen heeft een investeringsverplichting geen versterkend effect voor de Nederlandse industrie. Dit ontneemt onze ondernemingen en de vele zelfstandige makers de broodnodige ademruimte, in plaats van dat er een stap vooruit wordt gezet.

Deze aanpassingen druisen in tegen de werking van we wet en al onze eerdere pleidooien. We pleiten ervoor om bij de kern van het wetsvoorstel te blijven: het versterken van de positie van onafhankelijke producties, hun producenten en makers. De ambitie: een divers Nederlands aanbod van hoge kwaliteit en hoge production value dat een zo groot mogelijk publiek in Nederland aanspreekt en dat (voor een deel) ook over de grenzen moet kunnen excelleren.  

Internationale steun EPC & CEPI

Onze internationale collega’s van EPC en CEPI hebben vandaag een statement gepubliceerd waarin ze hun zorgen uiten over de ontwikkelingen in Nederland, en de Tweede Kamer oproepen gehoor te geven aan de onafhankelijke productiesector:

The European Producers Club EPC and the European Audiovisual Production association (CEPI) have serious concerns regarding the amendments brought to the Dutch bill (Mediawet 2008 36176[1]) on an investment obligation for video-on-demand services currently being discussed. These amendments will substantially undermine the purpose of this long awaited bill which is meant to support the Dutch audiovisual sector.’

Lees het volledige statement hier

Bron: DAFF en NAPA

UPDATE 4-4-2023: de stemming wordt uitgesteld