NBF houdt vertrouwen in meldpunt Mores nu Dekker weg is

Nu.nl vroeg de NBF en andere betrokkenen bij het meldpunt Mores om een reactie nadat voorzitter Janke Dekker haar aftreden bekend maakte. Lees hier het hele nieuwsbericht: nu.nl

Betrouwbaarheid van meldpunt niet in het geding

Na een rondgang van NU.nl langs meerdere partijen die bij het meldpunt zijn aangesloten, blijkt dat geen van hen vindt dat de betrouwbaarheid van het meldpunt in het geding is.

“Ons vertrouwen in Mores als punt waar mensen zich kunnen melden is niet geschonden”, laat de Kunstenbond weten. “Maar wel zijn we in gesprek met het bestuur over de manier waarop dat handelt. Het is terecht dat Dekker in deze situatie niet kan aanblijven. Het is vooral schrijnend dat mensen die daar werkten zich jarenlang niet vrij voelden om zich bij Mores te melden. In de verklaring is Mores daaraan voorbijgegaan.”

“Nu Janke een stap terug heeft gedaan, hoop ik dat mensen zich veilig genoeg voelen om melding bij Mores te maken”, zegt Ron Toekook, vicevoorzitter van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF). “In Amber als opvolger heb ik het volste vertrouwen: ze houdt goed overzicht en is integer.”

Meldpunt werd in 2018 opgericht voor creatieve sector

Als je in de culturele en/of creatieve sector werkt en te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, kun je terecht bij Mores. Het meldpunt werd in juni 2018 opgericht, een klein jaar nadat de MeToo-beweging in opkomst was gekomen. Door nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen en buiten Nederland kwam er veel aandacht voor (seksueel) geweld en intimidatie in de creatieve sector.

Veel mensen hadden ervaring met grensoverschrijdend gedrag, bleek uit onderzoeken. Zo had 60 procent van de ruim vijfhonderd respondenten in een onderzoek van de Kunstenbond weleens te maken gehad met intimidatie. Veel mensen wisten niet waar ze terechtkonden met hun ervaring.

Daarom werd Mores opgericht. Actrice Janke Dekker trad aan als bestuursvoorzitter. “We hebben gemerkt dat het voor veel werknemers en freelancers uit de cultuursector moeilijk is zich te melden bij een vertrouwenspersoon op het werk”, zegt een woordvoerder van de Kunstenbond. De bond is een van de ruim zestig partijen die zijn aangesloten bij het meldpunt.

“Als een vertrouwenspersoon van je werk bijvoorbeeld ook in de raad van toezicht zit, kan het spannend zijn om naar diegene toe te stappen. Daarbij is er in deze branche weinig werkzekerheid en zijn de onderlinge machtsverschillen groot. Daarom hebben we als sector besloten dat er een onafhankelijk meldpunt moet zijn.”

NPO, RTL maar ook opleidingen zijn aangesloten bij Mores

Onder meer NPO en RTL, opleidingen als de Herman Brood Academie en verenigingen als ACT Acteursbelangen zijn aangesloten bij Mores. Zij krijgen geen inzicht in meldingen. Wel hebben zij de Regeling optreden tegen ongewenste omgangsvormen en het bijbehorende protocol ondertekend. Hiermee zeggen de partijen dat zij weten wat ongewenst gedrag inhoudt en welke actie ze moeten ondernemen als ze dit gedrag signaleren.

Mensen mogen (ook anoniem) hun ervaring delen, maar Mores kan slachtoffers ook bijstaan met advies. Als iemand actie wil ondernemen, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de werkgever of “de veroorzaker” van het ongewenste gedrag, dan kan Mores ook meegaan. Daarnaast kan het meldpunt helpen bij het doen van aangifte of het opstellen van een formele klacht.

Alleen vertrouwenspersonen voeren gesprekken en bieden hulp. Dekker deed dat als voorzitter niet. “Er is een duidelijke scheiding tussen het bestuur en de vertrouwenspersonen”, zegt Toekook. “De vertrouwenspersonen delen alleen hoeveel meldingen ze krijgen, verder niets.”

NU.nl heeft diverse keren geprobeerd om contact te krijgen met Mores. Het meldpunt heeft tot dusver niet gereageerd. Amber de Vente heeft het voorzitterschap van Janke Dekker overgenomen.15 maart verzond Mores zelf het volgende statement:

Werk van het meldpunt gaat onverminderd door
Bestuur Mores denkt na over eigen rol en toekomst


Het bestuur van Mores realiseert zich dat het ondanks het vertrek van Janke Dekker onder
een vergrootglas ligt en dat de schijn kan ontstaan dat Mores niet meer het veilige
meldpunt is waar professionals in de culturele sector terecht kunnen die te maken hebben
met grensoverschrijdend gedag. Het meldpunt is voor veel mensen erg belangrijk en het
bestuur wil dat op geen enkele manier in de weg staan. Daarom vindt het bestuur dat het
zich nu moet beraden op haar eigen rol en toekomst. Wat de uitkomst daarvan ook is, dit
zal geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van Mores. Het bestuur en het
meldpunt zelf zijn namelijk apart van elkaar georganiseerd. Het meldpunt is en blijft
bereikbaar en melders komen direct in contact met onafhankelijke en professionele
vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben en meldingen vertrouwelijk
behandelen.

In de komende periode zal het bestuur van Mores met voor haar belangrijke partijen in de eigen
achterban in gesprek gaan over de bestuurlijke toekomst van Mores. Deze beslissing heeft zoals
gezegd geen invloed op de continuïteit en kwaliteit van het werk van het meldpunt. Bestuursleden bij
Mores zijn afkomstig uit de creatieve en culturele sector, werken voornamelijk onbezoldigd en
hebben als voornaamste taak voorlichting te geven over het Mores meldpunt en zorg te dragen voor
de fondsenwerving/financiering van het meldpunt op langere termijn.
Het bestuur gaat in deze periode van intern beraad niet in op interviewverzoeken van media, maar
concentreert zich zoals aangegeven op afstemming met de eigen achterban.

Over Mores.online
Mores.online is het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben
gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het meldpunt is in 2018
opgericht door betrokken partijen uit de sector in het kielzog van #metoo. De vertrouwenspersonen
die de meldingen behandelen werken onafhankelijk van het bestuur en hebben
geheimhoudingsplicht. Mores.online is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een begrip, een plek
waar niet alleen melders terecht kunnen, maar waar ook organisaties advies kunnen inwinnen over
sociale veiligheid en het verbeteren van de cultuur die heeft bijgedragen aan de ongewenste
omgangsvormen. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren gestegen, ingegeven door aandacht
voor het onderwerp in de media.