Oproep Creatieve Coalitie en Kunstenbond: Verbeter voorgesteld investeringsverplichting av-sector in het belang van filmmakers en werkenden

Streamingdiensten die in Nederland actief zijn moeten investeren in de Nederlandse AV-sector om lokaal aanbod te beschermen. Dat is de strekking van het “Wetsvoorstel Invoering van een Investeringsverplichting voor grote streamingsdiensten ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product”, waarover binnenkort wordt gedebatteerd door de Tweede Kamer. De Kunstenbond en Creatieve Coalitie – waar de NBF bij is aangesloten – juichen voorstel toe, maar zien nog ruimte voor verbetering. Dat stellen de organisaties eind vorige week in een brief.

De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie roepen in de brief op om het wetsvoorstel te verbeteren in het belang van filmmakers en werkenden in de filmindustrie. De concrete voorstellen die worden bepleit zijn:

  • verlaag de omzetdrempel naar maximaal 2 miljoen euro;
  • schrap de mogelijkheid de investeringsverplichting over twee jaar te verrekenen, we willen een jaarlijkse investeringsplicht;
  • bepaal wettelijk dat de investeringsverplichting volledig (100%) aan onafhankelijke producties en producenten moet worden besteed;
  • verhoog de investeringsverplichting van 4,5% naar 6%.

Voor een circulaire fair practice-keten is een scherpe wet nodig. Het is van groot belang dat de investeringsplicht een effectief instrument wordt en geen lege huls.

Met deze brief onderstrepen de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie het belang van goede wetgeving. Ze sluiten zich aan bij de eerder gedane oproepen van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, de Nederlandse Content Producenten en de Dutch Academy for Film. Deze oproepen werden namens de gezamenlijke vak- en brancheverenigingen in de Nederlandse audiovisuele productiesector, waaronder vakgroep DAMD van de Kunstenbond.