Nieuwe financiële vangnet regeling pandemieschade voor niet-Filmfonds producties

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie maken NAPA en NCP en de sectorbrede Werkgroep Garantieregeling Pandemie Audiovisuele Producties o.l.v. Doreen Boonekamp, zich sterk voor een goede en toekomstbestendige vangnetregeling voor alle AV-producties, die financiële zekerheid biedt voor onvoorziene en onverzekerbare pandemieschade. Daar zijn producenten en alle betrokken professionals bij gebaat.

Op aandringen van de sectorbrede werkgroep Garantieregeling is begin 2022 de Garantieregeling van het Filmfonds verbreed naar producties die (ook) met steun van CoBO en/of NPO/NPO-fonds tot stand komen. Ook heeft staatssecretaris Uslu vorig jaar € 5 mln beschikbaar gesteld voor verdere verbreding.

Cultuur+Ondernemen biedt nu een nieuwe, aanvullende voorziening aan, die open staat voor alle producties die geen beroep kunnen doen op de Garantieregeling van het Filmfonds. De regeling van Cultuur+Ondernemen is tot stand gekomen in samenwerking met het Filmfonds en de werkgroep.

Uitbreiding financieel vangnet pandemieschade AV-sector 

Met twee Garantieregelingen die beschermen tegen onvoorziene pandemieschade werken Filmfonds en Cultuur+Ondernemen samen aan een weerbare audiovisuele sector. 

• Het Filmfonds verzorgt al geruime tijd de ‘Garantieregeling pandemie Filmfonds’. Deelname staat open voor producenten van (gedeeltelijk) door het Filmfonds, CoBO, en/of NPO/NPO-fonds gefinancierde producties. 

• In aanvulling hierop biedt Cultuur+Ondernemen voortaan de ‘Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele producties Cultuur+Ondernemen’. Deze staat open voor productiebedrijven én mediadiensten die geen beroep kunnen doen op de regeling van het Filmfonds of een andere regeling. 

• Daarnaast fungeert de website van Cultuur+Ondernemen als het centrale meldpunt voor zowel de eigen regeling als die van het Filmfonds.  • Meer informatie over de regelingen en hoe er aan deel te nemen? Bekijk hier de algemene informatiepagina en meest gestelde vragen

Achtergrond

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft de audiovisuele sector te maken met nieuwe vormen van onvoorziene vertraging en schade tijdens het productieproces. Bijvoorbeeld als draaidagen niet kunnen doorgaan omdat de regisseur of hoofdrolspeler tijdens de opnamen in isolatie moet vanwege een besmetting. Reguliere productieverzekeringen bieden hier geen dekking meer voor. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een regeling die financiële zekerheid biedt voor zulke situaties. 

Het Filmfonds verzorgt sinds juli 2020 de ‘Garantieregeling pandemie Filmfonds’. Deelname staat open voor producenten van (gedeeltelijk) door het Filmfonds gefinancierde producties en sinds 2022 ook voor producties die met steun van CoBO, en/of NPO/NPO-fonds tot stand komen. 

Tot dusver ontbrak een dergelijke vangnetregeling voor alle overige producties die door producenten en mediadiensten worden gerealiseerd.

De sectorbrede Werkgroep Garantieregeling Pandemie Audiovisuele Producties met vertegenwoordigers van de producenten en publieke en commerciële omroepen, spant zich al twee jaar in om te komen tot een duurzame voorziening die alle AV-producties zekerheid verschaft. Dit heeft ertoe geleid dat staatssecretaris Uslu vorig jaar € 5 mln beschikbaar heeft gesteld om dit te bewerkstelligen. 

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Cultuur+Ondernemen met voornoemde extra middelen als basis een tweede, aanvullende garantieregeling opgetuigd: de ‘Uitvoeringsregeling Garantiefonds Pandemie Audiovisuele Producties Cultuur+Ondernemen’. Deze staat open voor productiebedrijven én mediadiensten die geen beroep kunnen doen op de regeling van het Filmfonds of een andere regeling. De nieuwe voorziening is tot stand gekomen in overleg met het Filmfonds en de werkgroep.

De website van Cultuur+Ondernemen fungeert voortaan als het centrale meldpunt voor zowel de eigen regeling als die van het Filmfonds:

– na invullen van het online formulier word je aangemeld voor een van beide regelingen;

– deelnemers kunnen hun pandemieschade melden via de website van Cultuur+Ondernemen. 

Informatie over beide garantieregelingen vind je hier: 

Cultuur+Ondernemen: https://www.cultuur-ondernemen.nl/diensten/garantieregelingen-pandemie-audiovisuele-sector 

Filmfonds: https://www.filmfonds.nl/subsidies/subsidie/garantieregeling-pandemie