COVID-19 protocol geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023

Graag informeren wij jullie dat het COVID-19 protocol voor de AV-sector is geactualiseerd; versie 10.0 is van kracht met ingang van 10 januari 2023. In het protocol zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige versie gemarkeerd met een oranje streep. Dit betreft onder meer de extra voorzorgsmaatregelen voor reizigers van en naar China en het advies om waar mogelijk CO2-meters te gebruiken om de luchtkwaliteit in verblijfsruimten te monitoren.  

Het actuele protocol vindt u HIER:
https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html 

Een toelichting op versie 10.0 vindt u HIER:
https://www.producentenalliantie.nl/napanieuws/toelichting-versie-10.0-covid-19-protocol.html  


Uitgangspunt zijn de algemene basis- en hygiëneadviezen:
– blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft;
– ga in isolatie bij een positieve (zelf)test; 

– zorg voor goede ventilatie;
– zorg voor goede (hand)hygiëne;
– hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
– houd afstand en draag waar het druk is een mondkapje;
– stimuleer thuiswerken.

 

Sectorplan Corona Culturele en Creatieve sector 

In het protocol voor de AV-sector wordt verwezen naar het Sectorplan corona (aug. 2022), dat op verzoek van de overheid is opgesteld door de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Dit Sectorplan is specifiek gericht op het veilig ontvangen van publiek. Het omvat preventie- en interventiemaatregelen die zijn gerelateerd aan vier risiconiveaus.  

Op dit moment zijn er geen beperkingen voor publieksactiviteiten en/of publiek toegankelijke locaties. Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen. 

Garantieregeling Pandemie 

COVID-19 kan leiden tot onvoorziene extra kosten, bijvoorbeeld doordat cast en crew in isolatie moeten vanwege een besmetting. Reguliere productieverzekeringen bieden geen dekking voor dergelijke schade. 

*          De Garantieregeling Pandemie 2022 van het Filmfonds biedt deelnemers dekking voor onvoorziene kosten die ontstaan tijdens de (voorbereiding op de) draaiperiode en de postproductie van producties, als gevolg van een pandemie en/of vanwege overheidsmaatregelen die rechtstreeks verband houden met (de bestrijding van) een pandemie. De regeling staat open voor majoritaire Nederlandse filmproducties, televisiedocumentaires óf -series (drama/animatie/documentaire) die door het Filmfonds, CoBO of NPO en/of NPO-fonds in de realisering worden gesteund, en ook voor door het Filmfonds gesteunde minoritaire coproducties (filmproductie). Om deel te nemen is registratie voorafgaand aan de start van de draaiperiode noodzakelijk. We adviseren producenten om betrokken cast en crew te informeren of de productie wel of niet aanspraak kan maken op de Garantieregeling Pandemie 2022. 

=> ZIE: https://www.filmfonds.nl/page/9431/garantieregeling-pandemie-2022 

*          Cultuur+Ondernemen komt op zeer korte termijn met meer informatie over de inwerkingtreding van een extra garantievoorziening, bedoeld voor producenten en mediadiensten die nu geen gebruik kunnen maken van de regeling van het Filmfonds. In 2022 heeft staatssecretaris Uslu € 5 mln euro beschikbaar gesteld voor een dergelijke aanvullende voorziening. De werkgroep Sectorbrede Garantieregeling heeft steeds in contact gestaan met Cultuur+Ondernemen, het ministerie van OCW en het Filmfonds om de totstandkoming hiervan te bespoedigen.

Met vriendelijke groet, 

namens de collega’s van NAPA en NCP en de werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp,  


Anna Pedroli
Directeur