IM Hans Bosscher (1947-2022)

Op dinsdag 1 november 2022 is Hans Bosscher overleden. Bosscher was voorzitter van de NBF van 2009 tot 2013.
Hij was een groot pleitbezorger van meer samenwerking tussen beroepsverenigigingen en vakbonden in de audiovisuele sector om de belangen van film- en televisiemakers beter te behartigen. Vanwege zijn inzet voor de NBF werd hij in 2013 benoemd tot Lid van verdienste.

Een heikel punt tijdens zijn voorzitterschap was de samenwerking tussen partijen die de belangen van producenten behartigen en de vertegenwoordigers van de belangen van de cast en crew. Bosscher zette zich ervoor in om beiden aan tafel te krijgen en pleitte voor een gezamenlijke lobby richting overheid. Na het uiteenvallen van de Federatie Filmbelangen startte Bosscher daarom in 2010 het Voorzittersoverleg op.

Na zijn voorzitterschap van de NBF bleef Bosscher zich inzetten voor de belangen van filmmakers. Dat deed hij onder meer als penningmeester van VEVAM (auteursrechtenorganisatie voor regisseurs van film- en televisiewerken in Nederland) en vanaf 2014 was hij eveneens voorzitter het VEVAM Fonds.

Zijn loopbaan in de creatieve sector begon in 1974 met de oprichting van Theater Frascati in Amsterdam, waar hij tot 1977 artistiek directeur was. In die tijd begon hij ook Loman Productions and Consultancy, een bureau voor management en theaterproducties. Geleidelijk aan verschoven de werkzaamheden van theater naar televisie en film. Loman produceerde talloze documentaires, bedrijfsfilms en commercials in binnen- en buitenland. In 2015 startte Bosscher ook een productiemaatschappij in Kenya op waarmee hij projecten in Oost en Zuidelijk Afrika begeleide en uitvoerde.

We wensen de nabestaanden, collega’s en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en bureau NBF
Mira Mendel, Ron Toekook, Mardou Jacobs, Boris Klatser, Iris Hogendoorn, Anton Scholten, Guy Molin, Liselotte Doeswijk