Zomerupdate coronamaatregelen AV-sector

In de zomermaanden worden veel producties gerealiseerd. Daarom: hoogste tijd voor een update over
de huidige maatregelen om een zo veilig mogelijke werkomgeving te garanderen tijdens de COVID-19-
pandemie. Voorop staat dat het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector nog steeds van kracht is.

De overheid heeft sectoren gevraagd te komen met geactualiseerde plannen waarin preventieve
maatregelen zijn opgenomen, toegesneden op de specifieke behoeften van sectoren. Ons COVID-19
protocol voldoet hieraan. De werkwijze blijft ongewijzigd: zodra het noodzakelijk is wordt het protocol
geactualiseerd en de sector geïnformeerd.

Daarnaast stelt de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een overkoepelende maatregelenladder voor
de culturele en creatieve sector op. Hierbij zijn wij betrokken; Doreen Boonekamp heeft zitting in de
regiegroep van de Taskforce.

Het actuele protocol vindt u HIER:
https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html
De korte toelichting vindt u HIER:
https://www.producentenalliantie.nl/napanieuws/toelichting-versie-9.2-covid-19-protocol.html

Algemene regels

 • Uitgangspunt zijn de algemene gezondheids- en hygiënevoorschriften:blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft;
  • zorg voor goede ventilatie;
  • zorg voor goede handhygiëne;
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Het houden van voldoende afstand tot anderen blijft verstandig, dit helpt aantoonbaar om
  besmettingen te voorkomen.
 • Wanneer 70-plussers of personen met een kwetsbare gezondheid betrokken zijn bij producties, is
  extra zorgvuldigheid genoodzaakt.
 • Zorg dat alle betrokken personen op de hoogte zijn van het protocol en specifieke maatregelen
  om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Isolatie en quarantaine

 • Bij klachten en/of positief testen stelt het AV-protocol (in aansluiting bij de adviezen van het
 • RIVM):
  • Als u in uw werk onvoldoende afstand tot anderen kunt houden, mag u in de 24 uur vóórdat u naar de
 • werklocatie komt geen coronagerelateerde klachten hebben gehad.
  • Wanneer u wel coronagerelateerde klachten heeft: blijf thuis en informeer uw werk-/opdrachtgever. Maak gebruik van een zelftest of laat u testen via de GGD.
  • Wanneer bij uzelf of bij iemand met wie u in nauw contact bent geweest een coronabesmetting is vastgesteld houden u en uw huisgenoten zich aan de actuele isolatie- en quarantainevoorschriften – ook als u volledig gevaccineerd of hersteld bent na een besmetting.
  • Wanneer iemand positief test maar zonder klachten is, stelt het RIVM dat de isolatie vijf dagen duurt, geteld vanaf de testdatum. Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gelden de regels voor degenen die getest zijn met klachten.
 • Als u wilt weten of voor u een isolatieperiode geldt, en zo ja: hoe lang, vindt u een advies op maat via: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Garantieregeling Pandemie 2022

 • Wanneer een besmetting of isolatie/quarantaine leidt tot vertraging of andere schade, kan mogelijk een beroep worden gedaan op de Garantieregeling Pandemie 2022 die bij het Filmfonds is belegd. Deze staat open voor majoritaire Nederlandse filmproducties, televisiedocumentaires óf -series (drama/animatie/documentaire) die door het Filmfonds, CoBO of NPO en/of NPO-fonds in de realisering worden gesteund, en ook voor door het Filmfonds gesteunde minoritaire coproducties (filmproductie). We adviseren producenten om betrokken cast en crew te informeren of de productie wel of niet aanspraak kan maken op de Garantieregeling Pandemie 2022.
  ZIE: https://www.filmfonds.nl/page/9431/garantieregeling-pandemie-2022

Steunmaatregel Productie

 • De Steunmaatregel Productie van het Filmfonds geldt met ingang van april 2022 uitsluitend nog voor producties waarvan een deel van de productie in het buitenland dan wel andere deel van het Koninkrijk der Nederlanden plaatsvindt en die nog wel geconfronteerd worden met coronamaatregelen. Mocht daarvoor een afwijkend en aangescherpt COVID-19 Protocol van kracht zijn dan is gedeeltelijke dekking van meerkosten nog mogelijk. Het Filmfonds maakt per productie een scherpe afweging in welke mate een extra fondsbijdrage gedaan kan worden.
  ZIE: https://www.filmfonds.nl/page/9541/steunmaatregel-productie

Continuïteitsregeling

 • In haar Hoofdlijnenbrief Cultuur heeft staatssecretaris Uslu aangekondigd dat er € 5 mln extra beschikbaar komt voor een voorziening om de continuïteit in de audiovisuele sector te waarborgen. Deze bijdrage stelt de sector in staat om het vangnet met betrekking tot onverzekerbare risico’s verder te verbreden voor AV-producties van onafhankelijke producenten. De werkgroep sectorbrede garantieregeling heeft hierover contact met het Filmfonds en Cultuur+Ondernemen. Streven is om voor 1 oktober een uitvoeringsregeling in werking te laten treden en een duidelijk loket in te richten.

Reizen

 • Ga goed voorbereid op reis en volg adviezen en verplichtingen op. Controleer altijd het actuele reisadvies en de actuele regelgeving, ook met betrekking tot testplicht en quarantaineplicht.
  • Bij reizen naar het buitenland: raadpleeg Nederlandwereldwijd.nl of de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.
  • Bij reizen naar Nederland: actuele informatie over regels en adviezen vindt u op Reizentijdenscorona.nl. Sinds 19 april 2022 is het advies om na terugkomst in Nederland een zelftest te doen, vervallen.

Bron: Werkgroep COVIS-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector onder voorzitterschap van Doreen Boonekamp