Uitnodiging en stukken ALV 2022

Maandagavond 30 mei om 20:00 uur houden wij onze algemene ledenvergadering in Het Ketelhuis. Alle leden zijn van harte welkom om mee te praten. We gaan het hebben over het jaar 2021 en we kijken uiteraard vooruit naar de komende jaren. Na afloop is een borrel. 

Wanneer: Maandag 30 mei
Programma: 20:00 vergadering, 21:00 borrel
Waar: Het Ketelhuis, Pazzanistraat 4, Amsterdam

Agendapunten ontvangen we graag voor 25 mei via nbf@nbf.nl.

De stukken: 
Concept Agenda
Concept Notulen ALV 2021
Jaarverslag over 2021
Jaarrekening 2021
Begroting 2022