Save the date: 30 mei NBF Algemene Ledenvergadering

Op maandag 30 mei om 20:00 uur houden wij onze algemene ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom om aan te sluiten. We zullen de vergadering afsluiten met een borrel. De uitnodiging volgt snel!


OPROEP KASCIE

Uiteraard gaan we op de ledenvergadering het financiële beleid van de NBF bespreken. We vragen daarom twee leden om de boekhouding en de jaarrekening te controleren. De controle vindt plaats op het NBF-kantoor op de Prinsengracht op een nader af te spreken moment in mei en duurt ongeveer een uur. 

Aanmelden kan via nbf@nbf.nl 
Alvast bedankt!

Boris Klatser, penningmeester