Tarieven freelancers publieke omroep gaan omhoog


ZZP’ers die binnen de publieke omroep werkzaam zijn kunnen vanaf 1 april hun tarieven verhogen. Het vastgestelde minimumtarief voor freelancers stijgt dit jaar met 3% en volgend jaar met nog eens 2%. Wie boven het minimum werkt, kan vanaf morgen 1,8% meer in rekening brengen.

De stijging van het minimumtarief is gekoppeld aan de cao die onlangs door FNV met de werkgevers is vastgesteld. Binnen de publieke omroep geldt dat een freelancer nooit minder mag verdienen dan anderhalf keer het minimumloon dat geldt voor de specifieke functie die wordt uitgevoerd. Deze strikte voorwaarde is door de FNV met werkgevers afgesproken en zorgt voor eerlijkere tarieven voor zzp’ers.

Zelfstandig ondernemer
FNV-bestuurder Media & Cultuur Andrée Ruiters: ‘Een relatief groot deel van de mensen die werken binnen de publieke omroep is zelfstandig ondernemer. Door de koppeling van de cao met de minimum freelance tarieven willen we voorkomen dat juist deze groep achterblijft in inkomen. Natuurlijk moedigen we zzp’ers ook altijd aan om te onderhandelen over hogere tarieven. Het minimumtarief zou eigenlijk niet de standaard moeten zijn. Wat ons betreft geldt ‘gelijk loon voor gelijk werk’.’

Verhoging tarieven
De verhoging van alle andere tarieven (dus boven het minimum) komt voort uit de inflatiecorrectie die het Rijk in de bijdrage aan de publieke omroepen doorvoert. Die correctie mogen freelancers op hun beurt weer doorberekenen aan hun opdrachtgever. Dit jaar is dat percentage 1,8. Deze afspraak is door de FNV en de andere bonden tijdens de cao-onderhandelingen afgesproken om de positie van de zzp’ers bij de omroepen te verstevigen. Deze afspraak is ook, net als de koppeling van het minimumtarief aan de loonafspraken, in de Fair Practice Code opgenomen.

Bron: FNV