Akkoord over nieuwe cao 2022-2023 omroeppersoneel NPO en RPO

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen zijn het met de vakbonden NVJ, FNV en CNV eens geworden over een nieuwe cao voor het omroeppersoneel. Mede dankzij de steun vanuit de achterban van deze drie vakbonden kan er een handtekening worden gezet onder een cao-akkoord dat zorgt voor een structurele loonsverhoging voor alle werknemers van de landelijke publieke omroepen (NPO) en regionale publieke omroepen (RPO).

De nieuwe cao is afgesloten voor twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2023. Onderdeel van de nieuwe cao betreft een structurele loonsverhoging van 3% per 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van 1% per 1 juli 2022 en per 1 januari 2023 nogmaals een structurele verhoging met 2%.

Paul Doop, namens de raad van bestuur van de NPO: “Dit is goed nieuws voor al die betrokken en hardwerkende omroepmedewerkers die juist nu extra waardering van hun werkgever goed kunnen gebruiken. Er is de afgelopen jaren onder grote druk en spanning gewerkt en dat zal ook de komende tijd niet minder worden. Daarom is het snelle cao-akkoord extra te prijzen.”

Jan Müller, directeur van de RPO: “We zijn blij dat we dankzij constructief overleg met de bonden sneller dan ooit tevoren tot een realistisch pakket aan afspraken zijn gekomen. Een pakket waarmee we als werkgevers onze waardering uitspreken voor de inzet van al onze medewerkers, ook in moeilijke tijden.”

De volgende afspraken maken deel uit van de nieuwe cao:

Tijdelijke contracten

In het gezamenlijke streven naar meer werkzekerheid voor werknemers van de publieke omroepen wordt in de nieuwe cao de percentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bijgesteld. De ruimte voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt hiermee met een kwart verminderd.

Hybride werken
Ook voorziet de cao in nieuwe afspraken over hybride werken, dat wil zeggen; een deel van de werkweek op kantoor/locatie en een deel van de werkweek ‘plaats-onafhankelijk werken’.

Gelijke beloning
Een onderzoek dat onlangs in het kader van deze cao-onderhandelingen werd uitgevoerd naar gelijke beloning tussen mannen en vrouwen, wees uit dat er van beloningsverschillen in de meeste functiegroepen binnen de publieke omroep nagenoeg geen sprake meer is. Wel zijn vrouwen nog minder vertegenwoordigd in de hoogste salarisschalen. Omroepwerkgevers zullen hier gedurende de looptijd van de nieuwe cao extra aandacht aan besteden.

Andere onderwerpen
Het aanvullend geboorteverlof voor partners van vijf weken zal worden aangevuld tot 100% van het salaris. Ook komt er extra aandacht voor rouwverwerking en bij overlijden van directe familieleden worden vijf extra verlofdagen toegekend.

De nieuwe cao geldt voor in totaal 5489 mediamakers: 4061 werken voor de Nederlandse Publieke Omroep en 1428 voor de Regionale Publieke Omroep (RPO). De betrokken vakbonden zijn de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), FNV Kunsten Media & Cultuur en CNV Vakmensen.

Bron: Spreekbuis