Filmfonds verruimt documentaire regelingen

Om de positie van documentairemakers te verbeteren heeft het Filmfonds een aantal van haar regelingen verruimd en ook meer geld beschikbaar gesteld. Met de aanpassingen wil het Filmfonds het aangaan van internationale samenwerkingen stimuleren.

Om meer ruimte te kunnen maken voor artistieke ontwikkeling en genre-overstijgende vertelvormen bij documentaires stelt het Filmfonds extra geld beschikbaar. Zo gaat de bijdrage voor creatief technische en productionele uitwerking van 8000 naar 15.000 euro. Ook het budget voor scenario-ontwikkeling gaat omhoog van 27.500 naar 30.000 euro. Zo krijgen producties een betere kans om in de ontwikkelingsfase op de internationale financieringsmarkt steun te vinden.

In de realiseringsfase is ook een aanpassing gemaakt. Bij de aanvraag voor realisering van een lange documentaire wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen ervaren en debuterende makers. Dit betekent dat een producent nu ook voor projecten met een regisseur die een eerste lange documentaire maakt het maximale bedrag van 225.000 euro kan aanvragen.

De regelingen Teledoc (i.s.m. CoBO en NPO) en Oase (Prins Bernhard Cultuurfonds) zijn ook verruimd. Voortaan kunnen debuterende makers van lange documentaires ook een aanvraag indienen. Daarnaast zijn de kwalificaties voor Teledoc Campus verruimd. Makers die zich buiten de bestaan de beroepsopleidingen hebben ontwikkeld, zoals autodidacten, kunnen nu ook een aanvraag voor de regeling indienen.

Bron: Holland Film Nieuws