Covid 19 protocol voor de AV-sector vanaf 25 februari

Vanaf vrijdag 25 februari zijn nieuwe versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronaregels, als onderdeel van de stapsgewijze heropening van het land. Versie 9.1 van het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen en adviezen van het RIVM.

Preventief testen
Vanwege de actuele epidemiologische situatie zijn de bepalingen in het protocol met betrekking tot preventief testen als volgt aangepast:
• Voor personen die betrokken zijn bij high-risk situaties wordt nu dringend geadviseerd om preventief te testen door middel van een PCR-test (dit was hiervoor een verplichting).
• Voor alle overige personen die betrokken zijn bij opnames wordt geadviseerd om waar nodig preventief te testen door middel van antigeensneltests, met een aanbevolen frequentie van twee maal wekelijks (dit was hiervoor een dringend advies).

Publiek + coronatoegangsbewijs
Het is toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buiten-locaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen.
Vanaf vrijdag 25 februari 2022 zijn de regels als volgt:
• Er gelden geen beperkingen meer voor openingstijden van publiek toegankelijke locaties: de algemene sluitingstijden tussen 01:00 en 05:00 uur vervallen.
• De verplichtingen tot het houden van 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje, het maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats vervallen.
• Bij activiteiten binnen waar meer dan 500 bezoekers aanwezig zijn zonder vaste zitplaats, moeten bezoekers vanaf 13 jaar een negatief testbewijs laten zien (1G) om toegelaten te worden. De test moet zijn afgenomen in het kader van Testen voor Toegang; de testuitslag heeft een maximale geldigheidsduur van 24 uur. Het corona-toegangsbewijs kan getoond worden in de CoronaCheck-app. Voor publiek vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd.
• Bij alle overige activiteiten vervalt de verplichting het coronatoegangsbewijs te tonen.

Mondkapjes
• U wordt geadviseerd binnen en buiten een mondkapje te dragen wanneer het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden.
• Per 25 februari 2022 vervalt op de meeste locaties de verplichting om een mondkapje te dragen. Alleen in en rond het openbaar vervoer, op de gehele luchthaven en in het vliegtuig blijft de mondkapjesplicht gelden voor iedereen vanaf 13 jaar.

Zijn er beeld- en geluidsopnames op een plek waar het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht is – bijvoorbeeld in het openbaar vervoer? Dan is onder bepaalde voorwaarden een uitzondering op de mondkapjesplicht mogelijk. Deze verplichting geldt niet voor:
• personen die op zo’n plek deelnemen aan de opname van professionele audiovisuele producties, zoals speelfilms, documentaires en series;
• opnames van radio- en televisieprogramma’s en online videocontent ten behoeve van publieke en commerciële mediaorganisaties zoals omroepen.
De uitzondering betreft alleen personen die feitelijk in beeld of op geluid komen zoals acteurs, actrices, presentatoren, kandidaten, deskundigen, juryleden en figuranten. De uitzondering geldt niet voor publiek en personen die achter de schermen meehelpen aan de opname, zoals een cameraman, geluidsman of regisseur. Verder geldt de uitzondering alleen tijdens de opname.

Reizen
Vanaf 25 februari 2022 vervalt de algemene quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland. Wanneer een nieuwe, zorgwekkende virusvariant opduikt, moeten reizigers die terugkeren uit landen waar dit het geval is alsnog in quarantaine.

Thuiswerkadvies
Werk thuis als het kan en op kantoor of locatie als het nodig is. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling.

Het volledige protocol is hier te lezen.