RTL bepleit mediabrede standaard voor meer sociale veiligheid

Op woensdag 23 februari 2022 nam Sven Sauvé, CEO RTL Nederland, op uitnodiging van de leden van de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer deel aan het rondetafelgesprek over ‘Bescherming van deelnemers aan tv-programma’s op het gebied van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag’. In zijn opening houdt hij een pleidooi om op korte termijn een eenduidige standaard te bepalen die meer inclusie en sociale veiligheid brengt binnen de mediasector. Sauvé sluit af met: “Namens RTL Nederland spreek ik hierbij mijn commitment uit om bij te dragen aan het opstellen van een convenant en vooral de uitvoering ervan, want daden spreken luider dan woorden.”

Het volledige statement van Sven Sauvé is te lezen bij Spreekbuis.nl: Volledige openingsstatement Sven Sauvé, CEO RTL Nederland