“Beter is nog niet goed”: vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in Nederlandse filmindustrie

Mannen hebben met een vertegenwoordiging van bijna 70 procent in leidinggevende functies en hoofd- en bijrollen een dominante positie in de filmindustrie. Vrouwen zijn over de hele linie zwaar ondervertegenwoordigd, blijkt uit onderzoek van Vrouwen in Beeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers keken naar een periode van tien jaar (2011-2020) en telden hoeveel vrouwen een leidinggevende functie, een hoofdrol of een bijrol hadden bij bijna 2.500 fictie- en documentaireproducties. Het rapport Beter is nog niet goed laat zien dat de verdeling 19.995 mannen (69,6 procent) om 8.753 vrouwen (30,4 procent) was.

De titel van het rapport verwijst naar de slechts hele lichte verschuiving richting meer gelijkheid in tien jaar tijd.

Vrouwen zijn in alle functies, behalve production design en research voor documentaires, ondervertegenwoordigd, blijkt uit de studie. Daarnaast is er het terugkerende patroon dat bij een toename van het aantal producties ook de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen toeneemt. Verder geldt dat hoe duurder en langer een productie is, hoe minder vrouwen erbij betrokken zijn. Analyse van de cijfers laat ook zien dat vrouwen een kleiner aandeel hebben in fictieproducties dan in documentaireproducties.

Er zijn volgens Vrouwen in Beeld en de Universiteit Utrecht geen overtuigende aanwijzingen dat meer vrouwen in productie-, regie- en scenariofuncties vanzelf zou leiden tot meer vrouwen in de overige functies.

Het vorig jaar aangekondigde onderzoek moet als basis dienen voor gesprekken met verschillende diverse betrokkenen in de filmindustrie, waarbij besproken kan worden hoe meer evenwichtige genderverhoudingen tot stand kunnen komen. Het onderzoek is financieel gesteund door onder meer het Nederlands Filmfonds en het ministerie van OCW.

Het volledige onderzoeksrapport Beter is nog niet goed is hier te lezen.

Bron: Broadcast Magazine