Reacties vanuit culturele en creatieve sector op vijfde steunpakket Overheid

Op 31 januari verscheen de uitwerkingsbrief over het vijfde steunpakket van de Overheid aan de culturele en creatieve sector. De brief bevatte weinig nieuws en duidelijkheid ten opzichte van eerdere aankondigingen. Dit heeft dan ook verschillende reacties op gang gebracht bij belangenorganisaties.

Taskforce culturele en creatieve sector Kunsten 92

Op maandag 7 januari heeft de Taskforce culturele en creatieve sector aan staatssecretaris voor cultuur en media, mevrouw Uslu, een brief gestuurd als reactie op het vijfde steunpakket. In de brief drukt de Taskforce culturele en creatieve sector het kabinet op het hart om op korte termijn werk te maken van vier urgente punten, die goed aansluiten op eerdere voorstellen voor de korte en (middel)lange termijn. De Taskforce gaat hierover op korte termijn met de staatssecretaris in gesprek.

Uit de brief: “Het kabinet laat met de brief over de uitwerking van het vijfde steunpakket zien dat het de schade die de culturele en creatieve sector is toegebracht serieus wil opvangen. De staatssecretaris voor cultuur en media benadrukt in de brief terecht dat de beschikbare steun zoveel mogelijk terecht moet komen bij degenen die deze het hardst nodig hebben: de culturele en creatieve zzp’ers (waaronder vele artiesten en kunstenaars) en de zelfstandige theaterproducenten.

Hoe erkentelijk de Taskforce culturele en creatieve sector ook is voor deze steun, het is niet voldoende om de sector uit de brand te helpen. Nog niet wordt iedereen bereikt die dat hard nodig heeft. Daarnaast leidt het feit dat voornoemde brief nog steeds niet de gewenste duidelijkheid biedt over de (uitwerking van de) compensatiemogelijkheden, in verband met de beperkingen sinds 19 november 2021, tot een onwerkbare situatie.”

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten volgde de uitwerkingsbrief over steun op met info over de 2e en 3e compensatieregeling (gereed en tussen 7 en 23 februari aan te vragen). De 4e compensatieregeling is nog in ontwikkeling. Reden waarom dit zo ingewikkeld is, is omdat de beperkende maatregelen telkens weer wat van elkaar verschillen, zich richten op verschillende typen aanvragers, en het FPK ook weer afhankelijk is van de kaders en goedkeuring van de Rijksoverheid (OCW en ministerie van Financiën).

Zodoende komen de suggesties voor de compensatieregeling van de Creatieve Coalitie niet genoeg terug in de regelingen, wat veel vragen oproept. Volgende week is er een inspraakronde voor de 4e compensatieregeling. Duidelijkheid over de kaders van deze regeling wordt medio februari verwacht.

Bron: Kunsten 92