Nieuwe beleidsregels voor quotabepalingen media-aanbod

Sinds 1 januari 2022 zijn twee nieuwe beleidsregels in werking getreden. Het gaat om de Beleidsregel quota publieke media-instellingen 2022 en de Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2022. De beleidsregels vervangen de oude Beleidsregel programmaquota 2019.

In de Mediawet zijn bepalingen opgenomen over te behalen percentages Europees, onafhankelijk media-aanbod, oorspronkelijk Nederlandstalig of Friestalig programma-aanbod en programma-aanbod dat voorzien is van ondertiteling ten behoeve van personen met een auditieve beperking. Publieke media-instellingen en commerciële media-instellingen (waaronder ook commerciële mediadiensten op aanvraag) moeten zich daaraan houden. In de nieuwe beleidsregels is een nadere uitwerking opgenomen van deze verplichtingen in de Mediawet.

Meer informatie over quotabepalingen staat op onze webpagina Quotabepalingen. Daar staan ook een aantal documenten waaraan wordt gerefereerd in de beleidsregels, zoals de rapportageschema’s en de Verklaring 100% Europese producties.

De beleidsregels zijn op 18 januari 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. Beide beleidsregels gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Het Commissariaat beschouwt 2021 als een overgangsjaar en zal zich bij overtreding van de quotabepalingen in dat jaar terughoudend opstellen.

Bron: Spreekbuis