Kleinschalige vertoners verenigen zich in VVF

Kleine filmvertoners die zonder winstoogmerk wel films vertonen: Nederland kent er vele tientallen. Ze zijn niet zeven dagen in de week actief, bijvoorbeeld omdat ze de zaal delen met een schouwburg of poppodium, en vertonen films niet altijd met professionele apparatuur. Ze kunnen geen lid worden van de NVBF vooral omdat ze niet aan de technische eisen van toetsing voldoen. Daarmee lopen deze kleine zelfstandigen steun en advies mis. Om hier wat aan te doen is nu de Vereniging van Filmhuizen opgericht: een organisatie die opkomt voor de belangen van de kleine filmvertoner.

In een gisteren verspreid persbericht van de VVF wordt gesproken over het opvullen van een hiaat. ‘Het ontbrak in Nederland nog aan een kennis- en lobbyplatform specifiek voor de kleinere filmvertoners [] die zich vooral in kleinere steden en dorpen bevinden. Deze vertoners hebben andere belangen, andere werkwijzen en begeven zich in een andere omgeving dan de bioscopen en de dagelijks vertonende grootstedelijke filmtheaters. Dat levert andere mogelijkheden maar ook problemen op, en dat vraagt om een andere benadering.’

Bron: Holland Film Nieuws