Publieke omroep benadrukt belang veilige werkomgeving

NPO en het College van Omroepen (CvO) hebben alle omroepen vandaag in een gezamenlijke brief het belang van een veilige werkomgeving benadrukt. De omroepen is gevraagd om na te gaan of er intern voldoende zicht bestaat op mogelijke risico’s van grensoverschrijdend gedrag of een cultuur die dit gedrag mogelijk zou kunnen maken.

Aanleiding voor de brief is de berichtgeving over mogelijk grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het tv-programma The Voice of Holland van RTL en ITV Productions.

“Binnen de publieke omroep hebben we met elkaar de zorg voor een veilige werkomgeving en cultuur voor alle mensen die er werken, in onze programma’s als gast optreden of daaraan deelnemen. Voor de gehele publieke omroep geldt dat wij verantwoordelijk zijn om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren, te beëindigen en om tijdig passende hulp te bieden aan slachtoffers. Die verantwoordelijkheid geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar eveneens voor zzp’ers en de medewerkers van bijvoorbeeld buitenproducenten en facilitaire dienstverleners”, zo staat in de brief, die ondertekend is door Frederieke Leeflang, de nieuwe voorzitter van het NPO-bestuur en Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen.

“We behandelen iedereen op een gelijkwaardige en respectvolle manier. De aandacht gaat daarbij uit naar ongelijke machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties waar een vergroot risico’s op ongewenst grensoverschrijdend gedrag aanwezig kan zijn.”

Volgens NPO en CvO is er de afgelopen jaren binnen de publieke omroep al veel gedaan om genoemde situaties te voorkomen, onder meer door openheid over de onderlinge werkrelaties te stimuleren en op steeds meer plekken met elkaar in gesprek te gaan over (on)gewenste omgangsvormen en gedrag. Het instellen van vertrouwenspersonen bij omroepen en bij de NPO zijn daar een voorbeeld van.

Naast een inventarisatie van de huidige stand van zaken, is omroepen ook gevraagd na te denken over eventuele verbeteringen van de huidige aanpak. Tenslotte laten Leeflang en Lock weten dat de publieke omroep mee zal werken aan het lopende onderzoek van de Raad voor Cultuur naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector: “Als publieke omroep hebben wij niettemin ook zelf de gezamenlijke verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.”

Bron: Spreekbuis