Gevolgen lockdown per 19 december voor de AV-Sector: Covid 19 protocol 7.0

Vanaf zondag 19 december (05:00 uur) gaat Nederland opnieuw in lockdown. Het kabinet heeft hiertoe besloten vanwege het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen in combinatie met de snelle verspreiding van de omikronvariant. De lockdown duurt in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022; in de dagen daarvoor wordt de situatie opnieuw beoordeeld.


Voor de audiovisuele sector betekent dit:

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Ook gedurende de lockdown kunnen deze werkzaamheden onder voorwaarden worden voortgezet.
 • Het is met ingang van 19 december 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames van AV-producties. Versie 7.0 van het protocol (19 december 2021) sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen, u vindt het hier.
 • Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Het protocol hanteert de 1,5 meter afstand tot anderen als uitgangspunt. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, schrijft het protocol voor welke aanvullende voorzorgsmaatregelen men moet treffen.
 • Voor groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, geldt een uitzondering op de algemene regels voor groepen.
 • (Uitvoerend) producenten moeten EXTRA kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn. Houd het aantal aanwezigen zo laag mogelijk en borg de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Ook voor medewerkers die betrokken zijn bij AV-producties is het uitgangspunt: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt ook voor kantoorwerkzaamheden. Vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Aanvullende adviezen

 • Voor degenen die betrokken zijn bij opnamen adviseert de werkgroep met klem – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – tenminste tweemaal per week preventief te testen. Dit betekent: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont, om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren. Dit advies geldt óók voor personen die volledig gevaccineerd zijn, een boostervaccinatie hebben gekregen en/of die hersteld zijn na een besmetting.
 • Beperk het contact tussen kinderen en 70-plussers en andere kwetsbare bevolkingsgroepen.
 • Stel voor iedere productie een projectplan op waarin is vastgelegd hoe uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
 • Informeer bij opnamen op locatie altijd de gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf om onduidelijkheid te voorkomen.
 • Markeer een opnamelocatie duidelijk als werkplek en houd passanten op afstand; maak bijvoorbeeld gebruik van bouwhekken en andere middelen zoals informatieborden (naar analogie met een bouwplaats).
 • Stel een of meer personen aan die – naast de Health & Safety Officer – toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of brandwacht.

Opnamelocaties

 • Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen zowel plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op andere binnen- en buitenlocaties.
 • Opnamestudio’s, theaters, bioscopen, musea, concertzalen, monumenten, muziekscholen en dergelijke zijn voorlopig gesloten voor publiek. Deze gebouwen mogen wel plaats bieden aan bedrijfsactiviteiten en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Repetities, het maken van opnamen in de studio of op locatie voor professionele audiovisuele producties, het streamen van voorstellingen en uitvoeringen zonder
  publiek kunnen dus doorgang vinden.
 • Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor filmen televisieproducties.

Ventilatie

 • Zet ramen open in binnenruimtes waar mensen samenkomen. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties in gebouwen zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht. Volg minimaal het Bouwbesluit en de landelijke richtlijnen voor de ventilatie van gebouwen.

Reizen

 • Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl.
 • Vanaf 22 december 2021 gelden nieuwe regels voor reizigers van buiten de EU/Schengen. Zij moeten altijd een negatieve testuitslag bij zich hebben. Reizigers uit zeerhoogrisicogebieden moeten voortaan altijd in quarantaine. Deze regels gelden óók voor reizigers met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs.
 • De uitzondering op de quarantaineplicht blijft gelden voor personen die vanuit andere gebieden naar Nederland reizen ten behoeve van activiteiten van culturele en creatieve instellingen of organisaties waaraan professionals uit het buitenland en/of Nederlandse professionals een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling.

Algemene regels

Houd u aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen, ook als u volledig gevaccineerd bent.
 • Was vaak en goed uw handen; hoest of nies in uw elleboog; schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet bij u thuis woont.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Ontvang thuis maximaal 2 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.
 • Als een persoon besmet is dan moeten al zijn/haar huisgenoten – gevaccineerd en ongevaccineerd – in quarantaine.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Namens de bureaus van NCP en NAPA en de werkgroep COVID-19 Protocol onder leiding van Doreen Boonekamp.