Coalitieakkoord met €170 miljoen structureel extra voor cultuur en €30 miljoen extra voor media

Met dit extra bedrag heeft het komende kabinet Rutte IV gehoor gegeven aan het consequente pleidooi vanuit het culturele veld dat een forse structurele investering noodzakelijk is voor een vitale culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 is blij met de extra structurele investeringen. Het is een goede stap om de enorme uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken.

Het nieuwe kabinet wil de arbeidsmarktpositie van werkenden verbeteren en wil verder inzetten op cultuureducatie, cultuurparticipatie, regionale spreiding en een bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Er komt meer aandacht voor ons slavernijverleden. In het coalitieakkoord wordt ook een (door de sector eveneens al lang bepleit) herstelplan aangekondigd, hetgeen broodnodig is om organisaties en werkenden er weer bovenop te helpen. Wat opvalt is dat erfgoed en monumenten, net als evenementen, niet worden vermeld in dit akkoord.

Belangrijk punt in het coalitieakkoord is dat het nieuwe kabinet de grote waarde voor de samenleving van de culturele en creatieve sector onderkent en dat het de sector wil betrekken bij grote maatschappelijke opgaven. De cultuurparagraaf sluit mooi aan bij de drie ambities van de New Creative Deal, die voorzitter van Kunsten ’92 Jan Zoet op 20 mei jl. aan informateur Mariëtte Hamer heeft aangeboden:

  • iedere Nederlander heeft toegang tot cultuur
  • de culturele en creatieve sector wordt betrokken bij de grote maatschappelijke opgaven
  • ontwikkeling van een vitale sector, weerbaar, wendbaar en met fatsoenlijke beloning

Het nieuwe coalitieakkoord vraagt nog veel uitwerking en we gaan graag samen met het nieuwe kabinet aan de slag om hier invulling aan te geven.

Lees het Coalitieakkoord hier.

Bron: Kunsten ’92