Met aangepast speelfilmbeleid (2022-2024) wil het Filmfonds de slagkracht van makers en producenten vergroten

Het Filmfonds heeft per 1 januari 2022 een ruimer budget beschikbaar voor zijn selectieve bijdragen aan Nederlandse speelfilmproducties. Hierbij blijft het zwaartepunt liggen op kwaliteitsfilms uit alle genres in zowel het publieksentertainment als de filmkunst.

Vanaf 2022 worden er wijzigingen doorgevoerd in de publieke financieringsstromen die moeten leiden tot een betere aansluiting van het cultuurbeleid op het mediabeleid. Dit heeft als doel het aanbod van Nederlandse films, series en documentaires te behouden tegen de achtergrond van een snel veranderende internationale markt. De concurrentie is voor de Nederlandse spelers de laatste jaren veel groter geworden en de zichtbaarheid van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod staat onder druk.

Versterking positie onafhankelijke producent
Een van de veranderingen in het financieringssysteem is de overheveling van de geoormerkte OCW-bijdrage van het CoBO (mediabegroting) naar het Filmfonds (cultuurbegroting). De verhoging van het speelfilmbudget van het Filmfonds zal voor de komende twee jaar €5 miljoen per jaar bedragen en vanaf 2024 jaarlijks €6,3 miljoen. Hiermee krijgt het Filmfonds meer speelruimte om Nederlandse speelfilms van onafhankelijke producenten te ondersteunen, met een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen mainstream en arthouse/crossover films. Dit zal bijdragen aan een verdere versterking van de positie van de onafhankelijke Nederlandse producent.

Verhoogde Fondsbijdragen
Met de additionele middelen stelt het Filmfonds over de gehele linie hogere bijdragen voor onafhankelijke filmproducties beschikbaar:

  1. Reguliere speelfilms (gemiddeld 12 op jaarbasis). Fondsbijdrage: max. € 750.000 (bij productiebudget tot € 1,5 miljoen) en max. € 1.000.000 (bij productiebudget vanaf € 1,5 miljoen) per speelfilm. Selectieve bijdragen voor Nederlandse films die niet alleen inhoudelijk en zakelijk overtuigen, maar ook hun beoogde publiek weten te bereiken.
  2. Low Budget films (gemiddeld 4 op jaarbasis). Fondsbijdrage: max. € 450.000 per speelfilm. Films die door hun urgentie buiten de geijkte paden en kaders van speelfilmfinanciering gerealiseerd moeten worden kunnen gebruik maken van deze regeling. Snelheid in financiering, ontwikkeling en realisering staan hierbij voorop.
  3. Speelfilms nieuw regietalent (gemiddeld 2 op jaarbasis). Fondsbijdrage: max. € 850.000 per speelfilm. Vanuit het veld is er een sterke behoefte om Nederlands talent een kans te geven zich te ontwikkelen als filmprofessional. Daarom ondersteunt deze regeling, voorheen bekend als De Oversteek, beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren. Aanvullend worden zij daarin begeleid via een tailor-made ontwikkeltraject.
  4. Speelfilms met hoog ambitieniveau (gemiddeld 4 op jaarbasis). Fondsbijdrage: max. € 1.800.000 per speelfilm (bij productiebudget vanaf € 3 miljoen). Selectieve bijdragen voor ambitieuze en onderscheidende speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek, voorheen Telescoop.

Bioscoopuitbreng cruciaal
Het Filmfonds vindt het van belang om de distributie van filmproducties in de bioscoop of het filmtheater te garanderen. Niet alleen zijn distributeurs zeer gebaat bij een bioscooprelease vanwege de hogere totale opbrengsten. De uitbreng op het witte doek is ook belangrijk voor de campagnes en het publieksbereik, het familie-entertainment en natuurlijk voor de onovertroffen bioscoopervaring. Daarom is voor de automatische incentive regeling de minimale periode voor bioscoop uitbreng voor speelfilm (window) vastgelegd, bij selective funding zal het Filmfonds maatwerk bieden.

Het Filmfonds denkt met bovenstaande aanpassingen de basis te hebben gelegd voor een robuust en succesvol speelfilmbeleid met meer slagkracht voor filmmakers en onafhankelijke producenten.

Voor meer informatie:
info@filmfonds.nl

Bron: het Filmfonds