Covid protocol

Protocol versie 6.2 vanaf 13 november in werking

Het kabinet heeft vrijdagavond 12 november bekend gemaakt dat vanaf zaterdagavond 13 november 18:00 uur aangescherpte coronamaatregelen van kracht zijn. Deze zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen, om zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen. 

De extra maatregelen leiden niet tot wijzigingen in het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector. Ook nu geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties voortgezet kunnen worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd. De actuele versie (6.2) vindt u bijgaand en ook online: https://producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html

Onderstaand een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector:

Algemene regels

 • Houd u aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus:
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen, ook als u volledig gevaccineerd bent. 
  • Was vaak en goed uw handen; hoest of nies in uw elleboog; schud geen handen. 
  • Houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet bij u thuis woont. 
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
 • Als een persoon besmet is dan moeten al zijn/haar huisgenoten – gevaccineerd en ongevaccineerd – in quarantaine.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 

Op de werkvloer 

 • Voor het COVID-19 Protocol voor de Audiovisuele Sector blijft het uitgangspunt dat men situaties moet beperken waar binnen 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewerkt. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, schrijft het protocol voor welke aanvullende voorzorgsmaatregelen men moet treffen.
 • (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
 • Om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren adviseert de werkgroep met klem – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – preventief te testen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. 

Publiek + coronatoegangsbewijs

Het is sinds 5 juni 2021 opnieuw toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. Denk daarbij aan talkshows, spelshows en registraties van voorstellingen. Hierbij is de regelgeving voor bezoek aan theaters, bioscopen, (pop)podia en concertzalen van toepassing.

Vanaf 13 november 2021 gelden aangepaste voorwaarden:

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Op locaties zonder vaste zitplaats en geen doorstroom kan voorlopig geen publiek worden ontvangen. 
 • Voor alle bezoekers vanaf 13 jaar is toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Voor bezoekers vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als coronatoegangsbewijs kan een negatieve testuitslag met een maximale geldigheidsduur van 24 uur worden gebruikt, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app.
 • Na controle van het coronatoegangsbewijs hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan 100% van de bezoekerscapaciteit worden gebruikt met een maximum van 1.250 personen in dezelfde ruimte. Er geldt geen verplichte sluitingstijd. 
 • Voor de horecafaciliteiten van culturele instellingen incl. opnamestudio’s gelden de nieuwe regels voor horecagelegenheden en evenementenlocaties: van 20:00 tot 06:00 uur dicht.
 • Het coronatoegangsbewijs is bedoeld om publiek toegang te verlenen. Degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (werknemers, vrijwilligers en artiesten) zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig bij de activiteit betrokken zijn en die niet gevaccineerd of hersteld zijn worden dringend geadviseerd zich voorafgaand aan de activiteit te laten testen. Let op: Bent u te gast op een locatie waar een locatiehouder het coronatoegangsbewijs van bezoekers moet controleren informeer uw ploeg dat ook hen gevraagd kan worden een coronatoegangsbewijs te tonen. 


Bron: de werkgroep COVID-19 Protocol onder leiding van Doreen Boonekamp, en de bureaus van NCP en NAPA