Filmacademie zoekt studieleider Production Design

Voor de afstudeerrichting Production Design is de Filmacademie per 1 april 2022 op zoek naar een:
 

Studieleider Production Design

De afstudeerrichting Production Design van de Nederlandse Filmacademie is de enige opleiding in Nederland waar studenten op hbo-niveau kunnen afstuderen als production designer. Elk studiejaar worden tien studenten opgeleid. Studenten krijgen les in production design, art direction en andere disciplines binnen het art department. Zij kunnen op vele gebieden in de beroepspraktijk hun vak gaan uitoefenen. Samenwerking staat bij de Filmacademie hoog in het vaandel en gedurende de gehele opleiding werken studenten Production Design samen met studenten van andere vakklassen: Cinematography, Montage, Productie, Regie Documentaire, Regie Fictie, Scenario, Sound Design en Visual Effects & Immersive Media.

De studieleider Production Design verzorgt samen met het team het onderwijs in het brede vakgebied Production design. De afdeling Production Design bestaat uit een studieleider, twee docenten (aangevuld met een keur aan gastdocenten), een onderwijsassistent, een werkplaatsbeheerder en een ondersteuner vanuit het onderwijsbureau. Het onderwijs wordt vormgegeven en verzorgd in nauwe samenwerking met alle andere studierichtingen.

Werkzaamheden
De studieleider Production Design:

 • bewaakt en ontwikkelt de visie op vakmanschap, theorievorming, artistieke ontwikkeling en communicatie binnen het curriculum;
 • zorgt voor ontwerp, inhoud en uitvoering van het onderwijsprogramma binnen de gestelde kaders en voor alle studiejaren, met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, afstudeerprofielen e.d.;
 • ontwerpt de gezamenlijke oefeningen in nauwe samenwerking met het team en de collega-studieleiders;
 • stemt vorm, inhoud, samenhang, planning en/of uitvoering van (onderdelen van) de afstudeerrichting af;
 • draagt budgetverantwoordelijkheid voor de begroting en investeringen van de studierichting;
 • stuurt de onderwijsgevende medewerkers aan;
 • is verantwoordelijk voor selectie, aanname en begeleiding van studenten;
 • voert voortgangs- en coachingsgesprekken;
 • verzorgt een deel van het onderwijs;
 • vertegenwoordigt de afstudeerrichting zowel binnen de Filmacademie als daarbuiten.

Functie-eisen en profiel
De kandidaat beschikt over:

 • hbo werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring in het filmvak als production designer;
 • een visie op de rol van visuele vormgeving binnen de filmische vertelling nu en in de toekomst;
 • een brede visie op kunst en cultuur en het belang daarvan voor een inclusieve en diverse samenleving;
 • kennis van dramaturgie en storytelling in beeld en geluid, en is in staat om die kennis toe te passen in de begeleiding van studenten;
 • een visie op artistieke vorming van individuele studenten als filmmaker;
 • inzicht in het ontwerpen, onderhouden en verzorgen van een breed en volwaardig production-designcurriculum;
 • vaardigheid om de inhoudelijke en procesmatige ontwikkelingen in de (internationale) beroepspraktijk van filmproductie te vertalen naar de onderwijspraktijk binnen de studierichting Production Design; 
 • vaardigheid om de belangen van verschillende partijen in te schatten en adviserend en initiërend op te treden binnen discussies over curricula, planningen, investeringen e.d.;
 • reflectieve, strategische en analytische vermogens, en is besluitvaardig, transparant en gericht op verbinding, samenwerking en consensus. 

Onderwijskundige vaardigheden (lesbevoegdheid) strekken tot aanbeveling, maar kunnen ook worden verworven.

Lees de volledige vacature hier