Zorgen over verdwijnen van NPO-fonds, makers schrijven brandbrief

Het NPO-fonds, dat jaarlijks 16 miljoen euro verdeelt, dreigt opgeheven te worden. Dat voornemen leidt tot onrust en onvrede bij makers, die vrezen dat de genrecoördinatoren en zendermanagers zich nog meer macht toe-eigenen en dat kwalitatief hoogstaande producties sneuvelen.

Het NPO-fonds werd in 2016 in het leven geroepen als opvolger van het Mediafonds. Het dient ter stimulering van hoogwaardig drama, talentontwikkeling en documentaires bij de publieke omroep. De NPO onderzoekt momenteel of het fonds, dat jaarlijks 16 miljoen euro te verdelen heeft, kan opgaan in het ‘totale genrebeleid van de NPO’. Daarmee houdt het NPO-fonds, dat onafhankelijk aanvragen beoordeelt, de facto op te bestaan.

Onafhankelijk
De NPO laat weten dat het budget gewaarborgd blijft en dat bekeken wordt hoe de ‘werkzaamheden en opgebouwde expertise van het NPO-fonds geïntegreerd kunnen worden in het totale genrebeleid van de NPO’. Afgelopen zomer maakte de NPO al bekend dat de structuur van de organisatie wordt omgegooid en dat niet langer de zenders, maar genres leidend worden.

Het voornemen om het NPO-fonds op te laten gaan in de het totale drama- en documentairebeleid leidt tot zorgen bij film- en documentairemakers. Zij vrezen dat producenten en onafhankelijke makers de dupe worden als de NPO zeggenschap krijgt over de verdeling van het geld. Hoewel het huidige NPO-fonds deel uitmaakt van de publieke omroep opereert het onafhankelijk: aanvragen worden beoordeeld door commissies bestaande uit deskundigen en makers.

Omroeppolitiek
De Dutch Directors Guild, de vakvereniging voor regisseurs, schrijft in een brandbrief aan het bestuur van de NPO en aan het ministerie van OCW het ‘angstige voorgevoel’ te hebben dat als het fonds wordt opgeheven sommige producties niet meer gemaakt kunnen worden en dat ‘onder het mom van efficiëntie en doelgerichtheid overwogen wordt om de taken en verantwoordelijkheden van het fonds over te dragen aan de genrecoördinatoren en netmanagers, waardoor de (…) uiterst belangrijke onafhankelijkheid verdwijnt’.

Ook adviseurs en oud-adviseurs van het NPO-fonds hebben een brief opgesteld waarin zij de zorg uitspreken dat zonder het NPO-fonds veel hoogwaardige producties het levenslicht niet zullen zien. Ze wijzen op de waarde van de onafhankelijke adviezen die de commissies geven die ‘nooit ingegeven zijn door omroeppolitieke overwegingen, maar alleen gericht zijn op totstandkoming van een creatieve, kwalitatieve en opvallende productie die een divers publiek trekt’. De afgelopen jaren werden onder meer documentaires als Klassen, en Turn!, series als Hollands Hoop, IM en Thuisfront en podcasts als De Deventer Mediazaak en De Plantage van onze voorouders gemaakt met bijdragen van het NPO-Fonds. ‘Voor welk probleem is de opheffing van het fonds precies te oplossing?,’ schrijven de adviseurs.

Bron: Het Parool