Het nieuwe platform Pluswhat stoomt jongeren klaar voor de praktijk

Onze samenleving is super divers. Bij de culturele sector groeit het bewustzijn dat de samenleving enorm is veranderd. “Als een sector het goede voorbeeld moet geven is dat de cultuursector. We zijn van en voor iedereen” aldus Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Het nieuwe platform ‘PlusWhat’ is er één, die jonge makers wil klaarstomen voor de uitdagingen van morgen.

PlusWhat is een uniek talentontwikkelingsprogramma in het centrum van Rotterdam gericht op creatieve jongeren uit Generatie Z die moeite hebben met het vinden van hun plekje binnen de maatschappij. Het programma sluit aan bij hun belevingswereld en leert ze door middel van film/video hun verhaal te vertellen. “Jonge makers moeten echt de vrijheid voelen om met hun eigen verhalen aan de slag te gaan” zegt een Aiman Hassani, filmmaker en één van de initiatiefnemers van PlusWhat. “Zo maken we ruimte voor nieuwe verhalen vanuit andere perspectieven en werken we aan een gelijkwaardige creatieve sector en medialandschap voor iedereen.”

Samen met Cristian Boscheri (urban artist) heeft hij Stichting wedowe opgericht vanuit de wens om mensen te verbinden en te inspireren rondom de thema’s diversiteit en inclusie. Deze onderwerpen lopen dan ook als een rode draad door al hun activiteiten. “Bij wedowe vinden het belangrijk dat naast dat we de jongeren de kennis en vaardigheden bijbrengen ook de plekken waar ze naar doorstromen klaargemaakt worden om ze te ontvangen. Heel veel bedrijven en organisaties willen graag een diversere instroom aan studenten, werknemers, stagiaires, maar kijken niet verder dan dat. Daarom begeleiden wij organisaties en bedrijven bij het voeren van dit gesprek. We adviseren en helpen bij het implementeren van beleid en het verankeren van diversiteit en inclusie in de organisatie. Om dit samen mogelijk met ze te maken.”, zegt Cristian Boscheri een van de oprichters van wedowe.

Na maanden van voorbereiding gaat PlusWhat over enkele weken van start. Een project dat alle inspanningen voor een meer diverse en inclusieve culturele sector combineert met hun passie om jonge creatieve talenten te ondersteunen op hun weg naar onderwijs, stage en betaald werk. 

Begeleiding van jongeren
“Momenteel is intensieve begeleiding van deze doelgroep, in talentontwikkelingstrajecten, niet de status quo. Dat vind ik echt een gemiste kans, juist deze doelgroep heeft dit nodig en daarom zijn we ook blij dat we 6 jongeren per termijn gaan begeleiden met intensieve coaching en mentoring naast de andere activiteiten die we voor ze in petto hebben, zodat we ze de juiste aandacht en begeleiding kunnen geven.”, zegt Aiman Hassani, die zich al meer dan 10 jaar hard maakt voor diversiteit en inclusie binnen de film en televisiewereld. 

Ook zegt hij: “Er schuilt ongelooflijk veel potentieel in deze doelgroep, in hun talenten, passies, verhalen en persoonlijkheden. Het empoweren van deze jongeren leidt niet alleen tot het vergroten van de kansen voor henzelf om een beter leven te leiden, maar het geeft ook de creatieve sector, de mediasector en de samenleving als geheel de kans om geïnspireerd te raken, te leren en te groeien uit hun ervaringen. Deze jonge mensen hebben veel te vertellen om de rest van de maatschappij te helpen een andere en rijkere kijk te geven.”

Het PlusWhat Program in een notendop:

  • 14 weken fulltime talentontwikkelingstraject voor jongeren (16 t/m 27 jaar) die geen aansluiting vinden bij bestaande opleiding en/of werk.
  • Ze leren vaardigheden om te werken in de creatieve industrie: filmen, monteren, tekst/script schrijven, samenwerken en netwerken.
  • We begeleiden de deelnemers richting opleiding, stage en/of werk.

Jongeren die wel geïnteresseerd zijn, maar nu geen tijd hebben voor het fulltime programma, kunnen deelnemen aan het korte traject PlusWhat Deal. Dat bestaat uit 3 dagdelen verspreid over 3 weken. Daarin maken ze kennis met alle aspecten van het het productieproces van film en video.

Stichting wedowe wil zoveel mogelijk verschillende jongeren bereiken om kennis te maken met PlusWhat. Omdat ze gelooft dat iedereen het verschil kan maken, mits hij of zij de kans krijgt en kan pakken. 

Partners zijn: IFFR, KCR, BNNVARA academy, Yune, Filmhub Zuidholland, Playgrounds, Young Creative Platform 

Meer informatie over PlusWhat en aanmelden: www.wedowe.org/pluswhat

Bron: Wedowe / Pluswhat