Filmpolitieke Werklunch: noodzaak snelle en doordachte invoering stimuleringsmaatregel

De vraag is niet meer óf er een stimuleringsmaatregel nodig is die ervoor zorgt dat eindexploitanten meer financieel moeten bijdragen in de productie en het zichtbaar maken van films en series van eigen bodem, maar hoe en wanneer. Dat was de conclusie van de Filmpolitieke Werklunch tijdens het Nederlands Film Festival.

De pluriformiteit, financierbaarheid en zichtbaarheid van Nederlandse speelfilms, documentaires, animatiefilms en series staan onder grote druk, zo stelden diverse sprekers tijdens de Filmpolitieke Werklunch die plaatsvond op zondag 26 september 2021, als onderdeel van het Nederlands Film Festival in Utrecht. Snelle veranderingen binnen het medialandschap en in het mediagebruik hebben ertoe geleid dat internationaal opererende aanbieders zoals streamingdiensten de markt domineren. Voor Nederlandse producenten wordt het steeds lastiger om voldoende marktaandeel te behouden, marktinvesteringen te verwerven en onderscheidende kwaliteit te blijven leveren.

Onderzoeker en lector Creative Business Paul Rutten benadrukte in zijn keynote speech de noodzaak om in te grijpen, te meer omdat de coronacrisis als katalysator heeft gewerkt voor de onderliggende problematiek. De achterstand op de landen om ons heen wordt steeds groter. In het merendeel van de overige Europese lidstaten zijn of worden maatregelen ingevoerd om het nationale productieklimaat te bevorderen – in de vorm van een investeringsverplichting of heffing. Om een gelijk speelveld te creëren is het noodzakelijk dat dit ook in ons land gebeurt, zo benadrukte Rutten. De maatregel zou ook de machtsongelijkheid tussen de onafhankelijke productiesector en mondiaal opererende video-on-demand platformen moeten aanpakken. Rutten lichtte toe dat als de wet de vorm krijgt van een investeringsverplichting extra criteria nodig zijn, wil de maatregel de bedoelde versterking van de lokale productie tot resultaat hebben. Zo adviseerde hij de financiële bijdragen zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan onafhankelijke producenten.

Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur onderstreepte dat de urgentie om een stimuleringsmaatregel in te voeren sinds het verschijnen van het Sectoradvies Zicht op zoveel meer in 2018 alleen maar groter is geworden. Sinds de val van het kabinet Rutte III ligt het daartoe benodigde wetgevingsproces echter stil.

Om vaart te blijven houden werd tijdens de bijeenkomst ook geconcludeerd dat er werk moet worden gemaakt van een sectorplan. Hierin moeten de voorwaarden waaraan de regeling moet voldoen worden behandeld, opdat deze aansluiten op de actuele situatie. De wijze waarop de productiesector en eindexploitanten samenwerken om een divers en kwalitatief hoogstaand aanbod tot stand te brengen én zichtbaar te maken moet daar onderdeel van zijn.

Naast private investeringen blijven altijd publieke investeringen nodig om de keten als geheel duurzaam te versterken, stelde Marleen Slot (producent Viking Film) in haar keynote speech. In aansluiting op de investeringsagenda die de Nederlandse productiesector op 10 september gezamenlijk presenteerde benadrukte Slot de noodzaak tot structurele budgettaire uitbreiding van de Production Incentive voor hoogwaardige tv-series. Ook de versterking van de landelijke en regionale infrastructuur voor talentontwikkeling en productie heeft prioriteit.

Tijdens de Filmpolitieke Werklunch gingen beleidsambtenaren, politici en sectorvertegenwoordigers met elkaar in gesprek over de noodzaak om de positie van Nederlandse speelfilms, documentaires, animatiefilms en series te versterken en de zichtbaarheid ervan vergroten. Kamerleden Pim van Strien (VVD) en Jorien Wuite (D66) en directeur Media & Creatieve Industrie van het ministerie van OCW Youssef Louakili namen deel aan het debat, evenals makers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, Netflix, RTL/Videoland, NPO en het Nederlands Filmfonds. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Nederlands Film Festival in samenwerking met de producentenverenigingen Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en Nederlandse Content Producenten (NCP).

Bron: Nederlands Film Festival