Covid protocol

Update COVID-19 Protocol voor de audiovisuele sector

De werkgroep heeft een updtae uitgebracht, vanaf vandaag gaat versie 6.0 van het COVID-19 Protocol voor de AV-sector (22 sept. 2021) in werking. In onderstaand bericht wordt uitgelegd hoe het protocol zich verhoudt tot de landelijke coronamaatregelen en welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Het protocol en de toelichting vindt u ook online: https://www.producentenalliantie.nl/napanieuws/nieuwe-versie-covid-19-protocol.html
____________

In de afgelopen anderhalf jaar heeft het COVID-19 Protocol voor de AV-sector ervoor gezorgd dat steeds op een verantwoorde manier doorgewerkt kon worden. Voorlopig blijft het protocol onverminderd van kracht. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen:
 

1.              Sinds het uitbreken van de COVID-19 epidemie bieden verzekeraars geen dekking meer voor schade ontstaan door een pandemie of daaraan gerelateerd overheidsingrijpen. Voor deelnemers aan de tijdelijke Garantieregeling Pandemie van het Nederlands Filmfonds is werken conform protocol verplicht. Ook voor producties die niet (kunnen) deelnemen aan deze regeling blijft het noodzakelijk om de risico’s op (financiële) schade te minimaliseren.

2.              De pandemie is nog zeker niet voorbij, ook al is deze in een andere fase beland. Belangrijke adviesorganen zoals het OMT en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid/KNAW houden rekening met oplevingen, zowel op de korte als lange termijn. Als de druk op de zorg te hoog dreigt te worden kan de overheid besluiten om maatregelen opnieuw aan te scherpen – op regionaal of landelijk niveau. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn.

____________

Tijdens de persconferentie van 14 september 2021 heeft het kabinet een volgende stap aangekondigd in het landelijke openingsplan. Dit betekent dat enkele coronaregels worden aangepast of komen te vervallen.

 • De basisregels blijven onverminderd van belang, ook voor wie al volledig gevaccineerd is.
  • Afstand houden van elkaar helpt aantoonbaar om besmettingen te voorkomen. In de landelijke basisregels is de verplichting om 1,5 meter afstand te houden veranderd in een dringend advies.
   1,5 meter geldt daarbij nog steeds als veilige afstand. Voor het protocol blijft (evenals in eerdere versies) de richtlijn dat situaties waar binnen 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewerkt beperkt moeten worden. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, moeten aanvullende voorzorgsmaatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen. Op enkele punten is het protocol aangepast aan het dringende advies.
  • De overige basisregels blijven eveneens gehandhaafd: blijf thuis wanneer u coronagerelateerde klachten heeft en laat u vervolgens testen bij de GGD, was regelmatig uw handen, schud geen handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en zorg voor goede ventilatie.  
 • Het thuiswerkadvies luidt voortaan: werk thuis als het kan en op kantoor/locatie als het nodig is.
  In de preambule van het protocol is dit aangepast. Het is aan werk-/opdrachtgevers en werkenden om samen afspraken te maken over een zo goed mogelijke verdeling. 
 • Het coronatoegangsbewijs (via de CoronaCheck-app) is vanaf 25 september verplicht voor bezoekers van horeca, evenementen, theaters, bioscopen en professionele sportwedstrijden. Werknemers, vrijwilligers en artiesten zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Deze uitzondering geldt voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn en die niet gevaccineerd of hersteld zijn worden dringend geadviseerd zich voorafgaand aan de activiteit te laten testen. 
  In versie 6.0 van het protocol is opgenomen dat het coronatoegangsbewijs toegepast moet worden om publiek toegang te verlenen tot opnames van bijvoorbeeld spelshows en talkshows. De informatie met betrekking tot maximale bezoekerscapaciteit van publieksactiviteiten is geactualiseerd. Let erop dat indien u op locaties te gast bent waar locatiehouders bezoekers op het coronatoegangsbewijs moeten controleren, uw ploeg vooraf is geïnformeerd dat dit ook aan hen kan worden gevraagd. 
 • Preventief testen van personen die betrokken zijn bij high-risk-situaties (d.m.v. een PCR-test) blijft verplicht. Het advies van de werkgroep om degenen die betrokken zijn bij low + medium risk situaties preventief te laten testen door middel van antigeen(snel)tests, met een aanbevolen frequentie van twee maal per week, blijft ook van kracht. Dit geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting.  
 • De quarantaineregels voor reizen naar Nederland veranderen vanaf 22 september. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine. Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl. De situatie kan snel veranderen, bijvoorbeeld omdat het aantal besmettingen toeneemt of vanwege een nieuwe variant van het virus. De uitzonderingen voor de culturele sector wat betreft inreizen en quarantaine zijn niet langer voorbehouden aan meerjarig gesubsidieerde instellingen. 
 • Overige (kleine) aanpassingen in het protocol hebben betrekking op de openingstijden van horeca (06:00-00:00 uur), het vervallen van de mondkapjesplicht in stations en op perrons en de schoonmaak van materialen.
 • Begin november besluit het kabinet welke vervolgstappen genomen worden.

Bron:

Het protocol is opgesteld door een werkgroep in opdracht van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en Nederlandse Content Producenten (NCP). Op dit moment bestaat deze werkgroep uit: Doreen Boonekamp (voorzitter, zelfstandig adviseur), Antoinette Beumer (regisseur, schrijver, hoofd drama/creative producer RTL/Videoland), Roel Burgman (zakelijk leider Media VPRO), Nelsje Musch-Elzinga (zakelijk directeur en producent Warner Bros. ITVP Nederland, BlazHoffski Productions B.V & Hollands Licht Producties B.V.), Floor Onrust (producent Family Affair Films / bestuurslid DAFF) en Janneke Slöetjes (zelfstandig adviseur, v/h director of public policy Netflix). De werkgroep wordt bijgestaan door juridisch adviseur Hugo Klaassen en de bureaus van producentenverenigingen NAPA en NCP.