Gouden Kalf voor de Film­cul­tuur voor Mijke de Jong

Film­maker Mijke de Jong ontvangt dit jaar het Gouden Kalf voor de Film­cul­tuur uit handen van de Raad van Toezicht en Directeur-Bestu­urder van het Neder­lands Film Festival. Sinds 1981 wordt het Gouden Kalf voor de Film­cul­tuur uitgereikt om personen of instanties te eren die zich op uitzon­der­lijke wijze verdi­en­stelijk hebben gemaakt voor de Neder­landse Film­cul­tuur. De uitreiking van het Gouden Kalf voor de Film­cul­tuur vindt plaats tijdens het Grolsch Gouden Kalv­eren Gala op vrijdag 1 oktober in Utrecht.

Mijke de Jong is door de Raad van Toezicht en Directeur-Bestu­urder van het NFF verkozen vanwege haar engage­ment waarmee ze inspeelt op de actu­aliteit van de welvarende samen­leving en daarmee werelden en publiek bijeen­brengt.

Uit het juryrap­port: ​“Voor Mijke is het een plicht om het publiek de ogen te openen voor de vele misstanden om ons heen. Zij creëert een oeuvre dat niemand die het ziet, onberoerd laat. Zij daalt met haar films af in de barsten en scheuren die onze welvarende samen­leving vertoont en doet dat vaak letter­lijk met haar hele hebben en houden en met haar poten in de klei. Vanaf het moment dat ze haar stem en toon vond als film­maker en vele film­pri­jzen won, is de mooiste prijs voor ons, haar publiek: een nieuwe film van Mijke de Jong.”

Mijke de Jong: ​“Halleluja, wat een eer! En wat mis ik die cultuur. De volle bioscoopzalen met hoes­tende mensen, de festi­vals, de obscure vertoningen en de gepas­sioneerde gesprekken. De donkere zaal en de betovering. Moge dit alsje­blieft nooit verd­wi­jnen. Mijn hart, mijn nieuws­gierigheid en het leven zelf zijn mijn gidsen en ik hoop dat dat altijd zo blijft. Dat ik samen met al die talenten om mij heen films kan blijven maken, die de blik van de kijker een klein beetje kantelt en zachter maakt. Bij ieder verhaal ontstaan er weer nieuwe contacten en verbindingen. Jong-oud, zwart-wit, om de hoek-ver weg en alles wat daar tussen zit. Zo wordt de wereld steeds groter. Wat heb ik toch een prachtig vak.”

Biografie Mijke de Jong
Mijke de Jong (1959) volgde de Neder­landse Filmacad­emie. Met haar debuut In krak­ende welstand (1989) won ze de Prijs van de Stad Utrecht en met Tussen­stand (2007) won ze het Gouden Kalf voor Beste Regie. Voor Hartver­scheurend (1993) en Tussen­stand (2007) kreeg ze de Prijs van de Neder­landse Filmkri­tiek. Blue­bird (2005) ontving een Kristallen Beer voor Beste Film op het Film­fes­tival van Berlijn en wist wereld­wijd de aandacht te trekken. Joy (2010) won het Gouden Kalf voor Beste Film en Mijke de Jong ontving zelf een nomi­natie voor Beste Regie.

Een groot deel van haar oeuvre was te zien op wereld­wijde vooraanstaande festi­vals. Het inter­na­tionaal film­fes­tival in Locarno nomi­neerde Hartver­scheurend (1993), Broos (1997) en Tussen­stand (2007) en Het zusje van Katia (2008) won de jeugdjuryprijs. Layla M. (2016) ging in wereld­première op het film­fes­tival van Toronto. In 2021 komt Mijke de Jong met haar twaalfde lange speelfilm, de tele­film Along the way, gemaakt op basis van het verhaal van de tweel­ingzussen Nahid en Malileh uit Afghanistan, die zij leerde kennen tijdens haar vrijwilliger­swerk in kamp Moria op Lesbos.

Gouden Kalf voor de Filmcultuur
Het Gouden Kalf voor de Film­cul­tuur wordt sinds 1981 uitgereikt tijdens het Neder­lands Film Festival, indien het festi­valbestuur daartoe aanlei­ding ziet. Eerder ging het Gouden Kalf naar Jac. Goderie (2019), Monique van de Ven (2018), Gerard Soeteman (2017), Alex en Marc van Warmerdam (2016), Sandra den Hamer (2015), Burny Bos (2014), Monique van Schen­delen (2013), Willeke van Ammel­rooy (2012), Rolf Orthel (2010), Doreen Boonekamp (2009), Rutger Hauer (2008), Robby Müller (2007), Hans Kemna (2005), Jan Decleir (2003), Louis van Gasteren (2002), René Scholten (2001), Matthijs van Heijningen (1999), Geof­frey Donaldson (1998), Robbert Wijs­muller (1997), Jeroen Krabbé (1996), Wim Verstappen (1995), Jan de Vaal (1994), Jan Blokker (1993), Paul Verho­even (1992), De Filmkrant (1991), Jos Stelling (1990), Ellen Waller (1989), Johan van der Keuken (1988), Fons Rade­makers (1987), Anton Kool­haas (1986), Joris Ivens (1985), J.M.L. Peters (1984), Bert Haanstra (1983), Dan Ireland (1982) en J.G.J. Bosman (1981).

Bron: Nederlands Film Festival