Uitnodiging Algemene Ledenvergadering | 30 Augustus 2021

Beste NBF-leden,

We nodigen jullie van harte uit voor de uitgestelde jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt maandagavond 30 augustus gehouden in filmtheater Het Ketelhuis te Amsterdam.

We streven ernaar om de vergadering live te houden en we sluiten graag af met een informele borrel. Uiteraard bieden we ook de mogelijkheid om de ledenvergadering digitaal bij te wonen, voor leden die niet naar Het Ketelhuis kunnen komen.  

Wat doen we op de Algemene Ledenvergadering? 
Jaarlijks houdt de NBF een ledenvergadering waarbij de leden van de NBF uitgenodigd zijn om hun inbreng te doen. Je kunt als lid stemmen over besluiten en vragen of voorstellen voorleggen aan bestuur en leden. De algemene ledenvergadering is ook het moment dat nieuwe bestuursleden verkozen kunnen worden. Verder geeft het bestuur verantwoording over het afgelopen jaar en worden jaarverslag, financiële verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar besproken. 

Voor een uitgebreid overzicht van de rechten en plichten van bestuur en leden van de NBF verwijzen we je naar de Statuten & Reglementen van de NBF

Aanmelden voor de ALV kan via nbf@nbf.nl of via onderstaande buttons. Je ontvangt dan tijdig de jaarstukken en de link om deel te kunnen nemen. We horen het ook graag als je alleen naar de borrel wilt komen en niet op de vergadering.

Programma
18:30- 19:00 Inloop (tevens uitloop van de ALV van de DDG)
19:00 – 20:00 ALV 
20:00 Borrel

Wat NBF ALV
Wanneer Maandag 30 augustus 2021
Waar Het Ketelhuis / digitaal

Hartelijke groet,

Het NBF-bestuur

Meld je aan via onderstaande button, geef graag aan of je naar de ALV + borrel komt, of dat je de ALV digitaal wilt bijwonen