Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters publiceert jaarverslag 2020

Het kalenderjaar 2020 was voor het grootste deel van het jaar een crisisjaar voor de bioscoopbranche. Onder invloed van de coronapandemie daalde het aantal bezoeken van 38,0 miljoen bezoeken naar 16,8 miljoen bezoeken, een daling van 56% in vergelijking met 2019. Het aantal bezoeken in de periode vanaf 15 maart (de eerste lockdown) daalde zelfs met ruim 73%.

Na een uitstekend begin van 2020 (met een stijging in het bezoek t.o.v. 2019 van ruim 9%) werd de bioscoopbranche geconfronteerd met  diverse restricties, waaronder bezoekbeperkingen, driemaal verplichte sluiting voor een periode van in totaal 15 weken en een verbod op de verkoop van eten en drinken voor een periode van 11 weken.

In 2020 stond gemiddeld 80% van de stoelen vanwege de bezoekbeperkingen “gedwongen” leeg. 

De totale omzet uit kaartverkoop kwam in 2020 uit op 152 miljoen euro, een daling van 56% in vergelijking met 2019. De gemiddelde ticketprijs daalde naar 9.04 euro, een daling van 0,10  euro ten opzichte van 2019. Het gemiddeld aantal bezoeken per hoofd van de bevolking daalde van 2,2 naar 1,0.

In het verslag kunt u kennis nemen van de (gebruikelijke) cijfers en statistieken die dit jaar door het NVBF bureau zijn opgesteld. Lees het volledige NVBF jaarverslag 2020 hier.