Covid protocol

Gevolgen aanscherping maatregelen per 10 juli

Vanwege de snelle toename van het aantal besmettingen heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen (opnieuw) aan te scherpen. Voor de audiovisuele sector is het volgende van belang:

* Het COVID-19 protocol voor de AV-sector (versie 5.0) blijft gehandhaafd.
Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties kunnen voortgezet worden, onder de voorwaarde dat het protocol strikt wordt nageleefd. Het protocol vindt u HIER.

Mede omdat een sectorbreed vangnet ontbreekt waarmee onvoorziene extra kosten als gevolg van de pandemie en daarmee samenhangend overheidsingrijpen opgevangen kunnen worden, benadrukt de werkgroep COVID-19 protocol het collectieve belang om situaties met verhoogd besmettingsgevaar te vermijden. Dit betekent in concreto: houd je op de set én daarbuiten aan de algemene hygiënevoorschriften en houd anderhalve meter afstand waar mogelijk en nodig. Om verspreiding van (varianten van) het COVID-19 virus te voorkomen, adviseert de werkgroep om preventief testen in te blijven zetten voor personen die nog niet beschikken over een geldig Digitaal Corona Certificaat.

* Activiteiten met publiek, zowel binnen als buiten, kunnen doorgang vinden onder de volgende voorwaarden:

– zonder gebruik van het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (CoronaCheck-app):
bezoekers hebben een vaste zitplaats en moeten op anderhalve meter afstand van elkaar zitten;

– bij gebruik van het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (CoronaCheck-app):
bezoekers hebben een vaste zitplaats maar hoeven niet op anderhalve meter afstand van elkaar te zitten. Wel geldt de beperking dat maximaal twee derde van de reguliere capaciteit mag worden gebruikt.


* Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs (Testen voor toegang) heeft vanaf dinsdag 13 juli een geldigheidsduur van 24 uur; dit was 40 uur.

* Publieksevenementen duren maximaal 24 uur.

Bovenstaande maatregelen gaan in per zaterdag 10 juli en gelden in ieder geval tot en met vrijdag 13 augustus.

Voor het volledige nieuwsbericht, ZIE: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/snelle-toename-besmettingen-dwingt-tot-maatregelen-in-de-zomer


Bron: de werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp en de bureaus van NAPA en NCP